น้ำผึ้งดอกลำไย
Brand : Beeproductsthai
Model : Longan Honey
Last Update : 16:59:12 12/05/2017
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
Brand : Beeproductsthai
Model : น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
Last Update : 16:06:18 12/05/2017
น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Brand : Beeproductsthai
Model : น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Last Update : 15:59:49 12/05/2017
Gift set น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Brand : Beeproductsthai
Model : Gift set น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Last Update : 15:45:00 12/05/2017
นมอัดเม็ดคิดส์รสหวาน
Brand : She-cow
Model : นมอัดเม็ดคิดส์รสหวาน
Last Update : 15:41:40 12/05/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3472
Total View
22425

Management :

 
 
There are no management information found.


Company Certification :

   
Name: การรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารระดับสากล IS
Certificate No: TH12/6311
Issue Date: 20/02/2012
Expiry Date: 17/10/2017
Range: 3 ปี
Reference/Issue by: -
   
Name: การรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ดีในการผลิต ระดับสากล GMP (CODEX)
Certificate No: TH12/6312
Issue Date: 20/02/2012
Expiry Date: 17/10/2017
Range: 3 ปี
Reference/Issue by: -
   
Name: หนังสือรับรองการส่งออกผลิตภัณฑ์ผึ้ง จากกรมปศุสัตว์
Certificate No: -
Issue Date: 30/04/2013
Expiry Date: 29/04/2016
Range: 3 ปี
Reference/Issue by: -
 


© 2000-2008 CopyRight by Bee Products Industry Co., Ltd.
Tel. 053558584, 094-6269141  Fax. 053558535  Website. www.beeproductsthai.com , www.shecowmilk.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login