Fact sheet : ชีวบำบัดภัณฑ์เพื่อโรงงานสีเขียว
KEEEN 7 สูตรสำหรับกิจกรรมการทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม
Last Update : 21:36:46 18/03/2012
Fact Sheet :ชีวบำบัดภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลสีเขียว
ผลิตภัณฑ์ KEEEN 7 สูตรสำหรับโรงพยาลสีเขียว
Last Update : 21:16:44 18/03/2012
Fact sheet : =ชีวบำบัดภัณฑ์เพื่อสถานศึกษาสีเขียว
ผลิตภัณฑ์ KEEEN ธุรกิจทางด้านสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค
Last Update : 21:16:11 18/03/2012
Fact Sheet : ชีวบำบัดภัณฑ์เพื่อธุรกิจร้านอาหารสีเขียว
ผลิตภัณฑ์ Green Restaurant ธุรกิจร้านอาหารสีเขียว ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค
Last Update : 21:15:31 18/03/2012
ไส้กรองกันสารเคมี
Model : CA-705-OV
Last Update : 23:32:32 23/07/2012
เข็มขัดกันตก
Brand : USAFE
Model : FAL-NA-SBSO4
เป็นเข็มขัดนิรภัยชนิดครึ่งตัว สามารถดีดกลับได้ รับน้ำหนักได้สูง เข็มขัดมีขนาด (ก้วาง X หนา X ยาว ) 5X 0.24X 120 เซนติเมตร ขนาดกระทัดรัด พกสะดวกสินค้าได้รับมาตรฐาน CE EN361 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sgbksafebiz.com
Last Update : 23:31:24 23/07/2012
หน้ากากป้องกันไอสารเคมี
Brand : Shigematsu
Model : GM
เป็นหน้ากากคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาตรฐาน JIS ผลิตจากวัสดุไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ถอดประกอบง่าย เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสารเคมีพิษในบรรยากาศ
Last Update : 23:26:16 23/07/2012
หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองพิษ
Brand : Shigematsu
Model : DR
หน้ากากป้องกันฝ่นละอองพิษรุ่น DR จากญี่ปุ่น ออกแบบเพื่อโครงสร้างของชาวเอเชีย ใช้ป้องกันผุ่นละออง ไอสารเคมี ไอสารอินทรีย์ สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำและนำกลับมาใช้ใหน้ำหนัก 52 กรัม -ใช้กรองฝุ่นละอองพิษ ไอสารเคมี ไอสารอินทรีย์ -โครงสร้างผิวสัมผัสใบหน้า 2 ชั้นทำให้กระชับขณะสวมใส่ -ใช้ได้กับไส้กรองรุ่น L1H ม่ได้(เฉพาะตลับกรองรุ่นต้านน้ำ) ได้รับมาตรฐาน JIS
Last Update : 23:25:32 23/07/2012
ไส้กรองกันฝุ่นละอองพิษ
Brand : Shigematsu
ไส้กรองสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ(ชนิดต้านน้ำ) แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 3 หรือ 7 ครั้ง แต่ถ้าล้างด้วยเครื่องซักผ้า(ไม่ใส่ผงซักฟอก)จะล้างได้ซ้ำมากกว่า 10 ครั้ง เมื่อรู้สึกว่าไม่มีแรงต้านหายใจ หรือไส้กรองอุดตันให้เปลี่ยนไส้กรองทันที
Last Update : 23:24:21 23/07/2012

Fact Sheet :ชีวบำบัดภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลสีเขียว

Last Update: 21:16:44 18/03/2012
Page View (1637)
FACT SHEET : KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนควำมสุขก็ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ Green Hospital ธุรกิจโรงพยาบาลสีเขียว ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค Green Hospital ธุรกิจโรงพยาบาลสีเขียว ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค เพื่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 3 หมวด ประกอบด้วย 7 สูตร ดังนี้ หมวดงานทาความสะอาด Green Cleaning 1. Surface Cleaner - Sensitivity เป็นสูตร Low Foam เหมาะสาหรับทาความสะอาด บริเวณที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ (ปลอดเชื้อ) ได้แก่ใช้ล้างจาน ภาชนะ, ซักผ้า เป็นต้น (แผนกโภชนาการ-แผนกซักอบรีด) 2. Surface Cleaner - F.O.G Digester เป็นสูตร Low Foam เหมาะสาหรับทาความสะอาดทั่วไป ล้างคราบน้ามัน ไขมัน เช่นพื้นห้องน้า พื้นที่ให้บริการในอาคารผู้ป่วยนอก-ใน(OPD-IPD), พื้นที่หอพักแพทย์-พยาบาล, โรงอาหาร เป็นต้น 3. Germ Killer - Blood, Scale & Oil Remover* เป็นสูตร Non-Foam เหมาะสาหรับงานทาความสะอาดเฉพาะที่ ใช้ฆ่าเชื้อโรค ขจัดคราบเลือด คราบน้ามัน คราบตะกรันโถสุขภัณฑ์ เช่นพื้นที่ปลอดเชื้อ, ใช้แช่ทาความสะอาดผ่้าเปื้อนเลือด หรือห้องเก็บขยะติดเชื้อ เป็นต้น 4. Natural Handwash เป็นสูตร Low Foam เหมาะสาหรับใช้แทนสบู่ล้างมือ สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีกว่า มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไม่ระคายผิวมือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวดงานขจัดกลิ่น Green Deorizing 5. Bio Sanitizer เป็นสูตร Low-Foam สาหรับใช้ควบคู่กับ อุปกรณ์จ่ายอัตโนมัติ ติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์ เหมาะสาหรับงานขจัดกลิ่นเหม็น พร้อมกับทาความสะอาดสุขภัณฑ์ และช่วยบาบัดน้าเสียไปในเวลาเดียวกัน 6. Odor Neutralizer เป็นสูตร Non-Foam เหมาะสาหรับขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นกองขยะ ห้องขยะ หรือบ่อน้าเสีย เป็นต้น (อาจใช้ร่วมกับสูตร Odor Eliminator แล้วแต่ความเหมาะสม) หมวดงานบาบัดน้าเสีย Green Wastewater Treatment 7. Wastewater Treatment สาหรับใช้กับชุดตู้อุปกรณ์จ่ายอัตโนมัติ เหมาะสาหรับเสริมประสิทธิภาพบ่อบาบัดน้าเสียของโรงพยาบาล ซึ่งมักประสบปัญหาเชื้อจุลินทรีย์ในระบบน้อย เนื่องจากน้าเสียปนเปื้อนน้ายาฆ่าเชื้อโรค และสารเคมีจานวนมาก

ดาวโหลดไฟล์แนบ : โรงพยาบาลสีเขียว
 
© 2000-2008 CopyRight by SGBK SAFEBIZ CO., LTD.
Tel. -  Fax. -  Website. -
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login