เหล็กกล้า (Special Grade Steel)
แนะนำแหล่งความรู้ เกี่ยวกับเหล็กกล้า และพื้นฐานทางโลหะวิทยา
Last Update : 18:42:11 01/08/2013
ท่อ แป็ปสเตย์ (Steel Tube and Pipe)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:08:39 03/08/2013
ทองเหลือง (Brass)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:08:07 03/08/2013
ทองแดง และทองแดงผสมอัลลอย (Copper and Copper Alloy)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:07:41 03/08/2013
อลูมิเนียม และอลูมิเนียมผสมอัลลอย (Aluminum and Aluminum Alloys)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:06:59 03/08/2013
สแตนเลสเกรดพิเศษ (Stainless Steel)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:06:21 03/08/2013

เหล็กกล้า (Special Grade Steel)

Last Update: 18:42:11 01/08/2013
Page View (1981)

เรียนรู้ที่มาและประเภทของเหล็กกล้า ตามลักษณะการใช้งาน (Basic  Metallurgy)

http://www.maxsteelthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3A-steel-metallurgy&catid=42&Itemid=93&lang=th

คุณสมบัติของธาตุต่างๆเมื่อผสมในเหล็ก(Elements Composition)

http://www.maxsteelthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121%3A-composition-of-elements&catid=42&Itemid=93&lang=th

ระบบการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี (CNC Operation System)

http://www.maxsteelthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3A-cnc-&catid=42&Itemid=93&lang=th

การขึ้นรูปโลหะ (Metal Working)

http://www.maxsteelthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3A-metal-working&catid=42&Itemid=93&lang=th

 

มีดกลึง (Cutting Tools)

http://www.maxsteelthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3A-cutting-tool&catid=42&Itemid=93&lang=th 
© 2000-2008 CopyRight by Max Steel Co., Ltd.
Tel. 02-3140348, 02-314-6890-1  Fax. 02-314-6890  Website. http://www.maxsteelthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login