เทศกาล ทีปวาลี
หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเป็น" เทศกาลแห่งดวงประทีป"
Last Update : 07:51:45 07/08/2015
ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู
คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
Last Update : 09:45:55 27/07/2015
ธยานัม DHYANAM
วิธีการระลึกถึงเทพที่เคารพนับถือ
Last Update : 09:29:01 12/07/2015
พระอัคนี
พระอัคนี หรือพระเพลิง เทพแห่งไฟ
Last Update : 09:19:59 05/07/2015
พระนามของพระคเณศ
พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ
Last Update : 09:44:55 02/07/2015
องค์พระคเณค
Last Update : 10:49:56 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71666
Last Update : 10:38:48 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71568
Last Update : 10:36:41 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71544
Last Update : 10:34:34 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71313 M
Last Update : 10:33:01 25/01/2016

ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู

Last Update: 09:45:55 27/07/2015
Page View (1484)


ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู ??

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ
ท่านคุรุนานัก ทรงเป็นศาสดาของศาสนาซิกซ์
ท่านมะหะหมัด ทรงเป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม
ท่านมหาวีระ ทรงเป็นศาสดาของศาสนาเชน

มีศาสนาเดียวในโลกที่ไม่มีศาสดา คือ ศาสนาฮินดู โดยความเชื่อของเหล่าพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีทั้งหลายมีอยู่ว่า

คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า


www.shivgange.com
เราขอเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ศรัทธารู้จักพระองค์? 
© 2000-2008 CopyRight by GANGEDAVA CO.,LTD
Tel. 089-7709598 085-1745556 คุณจูน  Fax. 02-8922692  Website. www.shivgange.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login