เทศกาล ทีปวาลี
หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเป็น" เทศกาลแห่งดวงประทีป"
Last Update : 07:51:45 07/08/2015
ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู
คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
Last Update : 09:45:55 27/07/2015
ธยานัม DHYANAM
วิธีการระลึกถึงเทพที่เคารพนับถือ
Last Update : 09:29:01 12/07/2015
พระอัคนี
พระอัคนี หรือพระเพลิง เทพแห่งไฟ
Last Update : 09:19:59 05/07/2015
พระนามของพระคเณศ
พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ
Last Update : 09:44:55 02/07/2015
องค์พระคเณค
Last Update : 10:49:56 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71666
Last Update : 10:38:48 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71568
Last Update : 10:36:41 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71544
Last Update : 10:34:34 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71313 M
Last Update : 10:33:01 25/01/2016

ธยานัม DHYANAM

Last Update: 09:29:01 12/07/2015
Page View (1319)

 

ธยานัม DHYANAM

ศุกลาม-พรธรัม

วิษณุม ศศิ-วรณัม

จตุร-ภุชัม

ประ-สันนะ-วัทนัม ธยา-เยต

สรวะ วิฆนะ อุปศาน-ตเย//

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคเณศวร พระผู้ทรงสวมใส่เครื่องทรงสีขาว พระผู้ทรงประทับอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ผิวพรรณของพระองค์ทรงมีสีดั่งแสงจันทร์ ทรงมี ๔ พรนะกร พระพักตร์ของพระองค์ทรงฉายแสงแห่งความสงบสุข และความผาสุกตลอดกาล ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ พระผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งมวล

ทำสมาธิรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยการสั่นระฆัง (ฆันตา) พร้อมด้วยการท่องสวดธยานัมมนตร์ (ธยานมนตร์) ด้วยการหลับตาทำสมาธิและพนมมือไหว้บูชา

www.shivgange.com
#‎เราขอเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ศรัทธารู้จักพระองค์?
cr.เจ คเนศ 
© 2000-2008 CopyRight by GANGEDAVA CO.,LTD
Tel. 089-7709598 085-1745556 คุณจูน  Fax. 02-8922692  Website. www.shivgange.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login