เทศกาล ทีปวาลี
หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเป็น" เทศกาลแห่งดวงประทีป"
Last Update : 07:51:45 07/08/2015
ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู
คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
Last Update : 09:45:55 27/07/2015
ธยานัม DHYANAM
วิธีการระลึกถึงเทพที่เคารพนับถือ
Last Update : 09:29:01 12/07/2015
พระอัคนี
พระอัคนี หรือพระเพลิง เทพแห่งไฟ
Last Update : 09:19:59 05/07/2015
พระนามของพระคเณศ
พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ
Last Update : 09:44:55 02/07/2015
องค์พระคเณค
Last Update : 10:49:56 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71666
Last Update : 10:38:48 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71568
Last Update : 10:36:41 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71544
Last Update : 10:34:34 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71313 M
Last Update : 10:33:01 25/01/2016

พระนามของพระคเณศ

Last Update: 09:44:55 02/07/2015
Page View (1358)

 

    พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ

๑. คเณศ (Ganesh) มาจาก คณะ+อิศะ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ คำว่าคณะ หมายถึงบริวารของพระศิวะ

ซึ่งก็คือพวกภูตผีปีศาจต่างๆ ดังกล่าวแล้ว

๒. เอกทันตะ (Ekadanta) มาจาก เอกะ+ทันตะ แปลว่า ผู้มีงาเดียว

๓. เหรัมพะ (Heramba) มาจาก หิร+อัมพะ แปลว่า ผู้ปกป้องคนทุกข์

๔. วิฆนายกะ (Vighanayaka) มาจาก วิฆนะ+อายกะ แปลว่า ผู้ขจัดอุปสรรคต่างๆ

๕. ลัมโพทระ (Lambodra) แปลว่า ท้องใหญ่ ด้วยพระศิวะเป็นเจ้า พระแม่อุมาให้การเลี้ยงดูอย่างดี มีของเสวยมาก

ทำให้พระนาภีใหญ่ขึ้น ถ้าดูในคเณศอวตาร จะเห็นว่าท้องใหญ่นี้เป็นที่รวมความรู้ต่างๆ

๖. ศูรปกรรณ (Shurpakarna) แปลว่า มีหูเหมือนกระจาด กระจาดมีหน้าที่แยกเมล็ดข้าวจากสิ่งสกปรก

ก็เหมือนพระคเณศที่ทรงกรองเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคและมลทินต่างๆออกไป เหลือแต่ความสำเร็จและสิริมงคลต่างๆ เท่านั้น

๗. คชวักตระ (Gajavaktra) มาจาก คช+วักตระ แปลว่า พระพักตร์เป็นช้าง คือคชพักตร์นั้นเอง

๘. คุหาครชะ (Guhagarja) มาจาก คุห+อครชะ แปลว่า พี่ชายพระสกันท์


     สีพระกายของพระคเณศ มีสีแดง ขาว น้ำตาลปนแดง ทอง น้ำเงิน เหลือง ดำ แต่ถ้าในรูปวาดก็มักเป็นสีเนื้อ

 

เขียนโดย shivgange
www.shivgange.com
เราขอเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ศรัทธารู้จักพระองค์

cr.ตรีเทวปกรณ์ 
© 2000-2008 CopyRight by GANGEDAVA CO.,LTD
Tel. 089-7709598 085-1745556 คุณจูน  Fax. 02-8922692  Website. www.shivgange.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login