การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงไหมจากแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป็นแบบอุตสาหกรรม
Last Update : 11:26:26 16/07/2015
จุดเริ่มต้นของหม่อนไหม
เป็นการร่วมประสานกันระหว่างพืชและสัตว์ นั่นคือ ต้นหม่อนกับตัวหนอนไหม
Last Update : 11:26:10 16/07/2015
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการเลี้ยงไหม
หม่อนแข็งแรง จะให้ผลผลิตใบหม่อนสูง และมีคุณค่าทางอาหารสูง
Last Update : 11:25:34 16/07/2015
การเลือกพื้นที่ปลูกหม่อน
เลือกปลูกหม่อนอย่างไร ให้ได้ผลผลิตดี
Last Update : 11:25:24 16/07/2015
ต้นหม่อน
ลักษณะต้นหม่อน
Last Update : 11:25:10 16/07/2015
เน็คไท-ผ้าคาดเอวไหมไทย
Brand : thaisilkgold
เน็คไท-ผ้าคาดเอวไหมไทย
Last Update : 11:32:57 16/07/2015
สบู่โปรตีนไหม
Brand : thaisilkgold
ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย
Last Update : 11:31:07 16/07/2015
ครีมกันแดด
ครีมกันแดด สกัดจากไหมคุณภาพ
Last Update : 11:30:17 16/07/2015
Hair Coat
Brand : thaisilkgold
ครีมอาหารเส้นผม ใช้ก่อนเซ็คผม ช่วยเรื่องผมแตกปลาย
Last Update : 11:29:49 16/07/2015

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

Last Update: 11:26:26 16/07/2015
Page View (1519)


การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

     ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงไหมจากแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป็นแบบอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคนิควิชาการเลี้ยงไหมแผนใหม่ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการเลี้ยงไหมก็คือ หม่อน เนื่องจากเกษตรกรจะต้องนำใบหม่อนมาใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไหม จากการศึกษาวิเคราะห์ของ ดร.มัตสุมุระ (Dr. Matsumura) ผู้เชี่ยวชาญด้านหม่อนของประเทศญี่ปุ่นพบว่า ใบหม่อนมีส่วนสำคัญ  
ต่อการเลี้ยงไหมถึง 38.2% แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและการจัดการหม่อนน้อยมาก จึงทำให้สวนหม่อนไม่สมบูรณ์ ใบหม่อนไม่มีคุณภาพ และมีปริมาณไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น ทำให้การเลี้ยงไหมได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงในการเลี้ยงไหมคือ การดูแลและการจัดการสวนหม่อนที่ดีเพื่อทำให้ต้นหม่อนแข็งแรง ให้ผลผลิตใบหม่อนสูง และมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย

 

วงจรไหม  

โปรตีนที่ได้จากไหมดีกว่าโปรตีนจากวัตถุดิบอื่นๆ อย่างไร 

โปรตีนที่สกัดได้สามารถนำไปทำอย่างอื่น ได้หรือไม่ 

เส้นไหมหลังจากที่สกัดโปรตีนออกมาแล้วนำไปทำอย่างอื่นได้อีกไหม 

ไหมทองคำของเราแตกต่างจากเจ้าอื่นที่มีอยู่แล้วอย่างไร 

โปรตีนที่ได้จากไหมทองคำ จะเสื่อมประสิทธิภาพลงไหม หากนำไปแปรรูป 

โปรตีนไหม 

ประวัติที่มาของรังไหม 

ประโยชน์ในประเด็นเพื่อทางการแพทย์ 

อรรถประโยชน์ของเส้นใยไหมมีคุณสมบัติยังงั้ย 

พัฒนา พ่อ-แม่ พันธุ์ต่างๆ 

คุณสมบัติของรังไหมทอง 

ประโยชน์ในตัวรังไหม 

การสาวเส้นเพื่อการทอผ้าแนวแฟชั่น 

การสาวเส้นให้ได้ความยาวเส้นยืน ยาวมากกว่าของพันธุ์พื้นเมือง 

การเลือกพื้นที่ปลูกหม่อน 

ต้นหม่อน 

ประโยชน์ในตัวรังไหม 

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

จุดเริ่มต้นของหม่อนไหม 

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการเลี้ยงไหม  
© 2000-2008 CopyRight by VITJAIYA
Tel. 66(0)2396-1258 Hotline : 66(81)920-8227 ( MR.VITTAYA-President ) 66(81)701-5311 ( MRS.YAJAI- Manaing Director )  Fax. Fax : 66(0)2434-9186  Website. http://www.thaisilkgold.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login