ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดด้วยคริสตัล
ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดด้วยคริสตัล
Last Update : 15:43:25 16/07/2014

ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดด้วยคริสตัล

Last Update: 15:43:25 16/07/2014
Page View (1400)

คริสตัล (crystal) มาจากคำในภาษากรีกว่า คริสตาลอส (crystalos) แปลว่าก้อนน้ำแข็ง ซึ่งชาวกรีก          เชื่อว่าคริสตัลคือ ฟอสซิลของก้อนน้ำแข็ง  คำว่าคริสตัลที่ใช้ในปัจจุบันหมายถึงผลึกของหินสีชนิดต่างๆ (colour stone) หรือ อัญมณี (gemstone) หรือแร่รัตนชาติที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับ เครื่องรางของขลังหรือใช้ในการบำบัดรักษาโรค

                คริสตัลกำเนิดขึ้นจากแมกมา (magma)  ซึ่งเป็นหินหลอมเหลวอยู่ในแกนกลางของโลก เกิดปะทุขึ้นมาแล้วเย็นตัวลงบนผิวโลก   ต่อมาเปลือกโลกเคลื่อนตัวเข้าหากันหินเหล่านี้จึงรวมตัวกับผิวโลกอีกครั้งแล้วหลอมละลายใหม่ กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหิน เกิดเป็นผลึกแร่ธาตุชนิดต่างๆ กัน เรียกกระบวนการนี้ว่าการตกผลึก (crystallization) ผลึกคริสตัลบางชนิดขึ้นสู่พื้นผิวโลกโดยการระเบิดของภูเขาไฟ   บางชนิดพบอยู่ในเนื้อหินหรือปนอยู่กับตะกอนกรวดทรายที่ผุกร่อนจากหินเดิมแล้วถูกกระแสน้ำพัดพามาสะสมตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง

พลังของคริสตัล

พลังของคริสตัลเกิดขึ้นจากคุณสมบัติสามประการของคริสตัลได้แก่ คุณสมบัติในการจับพลัง (focus) การสะท้อนพลัง (reflect) และการขยายพลัง (expand)

1) การจับพลัง คริสตัลมีคุณสมบัติในการจับพลังทุกอย่างรอบตัวที่เป็นคลื่นความถี่ เนื่องจากผลึกคริสตัลมีความแข็ง โดยโมเลกุลมีการเคลื่อนที่น้อยมากเพื่อทำให้เกิดความคงตัวสูงสุด พลังที่ได้รับจากธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของรังสีคอสมิกหรือพลังจักรวาล จึงสามารถถูกดูดเก็บสะสมไว้ในผลึกคริสตัลเป็นเวลานับล้านปี

2) การสะท้อนพลัง จากการวิจัยของแมกซ์ ฟอน ลัว ทำการฉายรังสีเอกซเรย์ผ่านผลึกคริสตัลแล้วถ่ายภาพออกมา จะได้ภาพลายเส้นที่มีการแตกตัวเป็นเส้นแรงที่แน่นอน เกิดขึ้นภายในอะตอมของผลึกนั้นๆ แสดงว่าผลึกคริสตัลสามารถสะท้อนพลังออกมาจากตัวตลอดเวลา และคริสตัลต่างชนิดกันก็มีเส้นแรงของพลังที่แตกต่างกัน นั่นหมายถึงการให้คุณสมบัติของพลังที่ต่างกัน

3) การขยายพลัง คริสตัลมีคุณสมบัติเป็นแว่นขยายแรง 10 เท่า ดังนั้นพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาจึงถูกขยายเพิ่มขึ้นได้ถึง 10 เท่า 
© 2000-2008 CopyRight by บอดิเวอร์ก
Tel. 039551399  Fax. 039551399  Website. www.bodiworkspa.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login