ข้อดีของไม้สักสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์
ไม้ สัก เป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก อันเนื่องมาจากเนื้อไม้มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงสูงตามการทดลองถึง 1,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เป็นไม้ที่มีสีสันและลวดลายธรรมชาติที่งดงาม ไม้สักยังมีความต้านทานต่อปลวก มอด แมลง และเชื้อราต่างๆ ทนต่อกรด ไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม
Last Update : 12:04:35 01/12/2012
ชุดรับแขก
Last Update : 23:23:03 09/01/2014
เตียง
Last Update : 13:46:54 01/12/2012
ตู้บาร์ไม้สักทอง
Last Update : 13:42:10 01/12/2012

ข้อดีของไม้สักสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์

Last Update: 12:04:35 01/12/2012
Page View (2171)
ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจ คือเป็นสินค้าที่ส่งขายมากมายทั่วประเทศ
และเป็นสินค้าที่สำคัญของประเทศ
โดยทั่วไปเราแบ่งประเภทของไม้สัก ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ไม้สักเก่า ทำมาจากไม้สักเรือนเก่า ที่ทำการรื้อถอนจากบ้านเก่า
จากนั้นจึงนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ลักษณะของไม้ประเภทนี้
จะมีสีออกน้ำตาลคล้ำ ซึ่งถือว่าเป็นไม้สักที่มีคุณภาพดีที่สุด
เพราะมีความชื้นทางธรรมชาติต่ำ และเมื่อนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์
จะมีราคาแพงที่สุดในบรรดาไม้สักประเภทอื่นๆเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการหดตัวและรอยแตกของไม้ ใช้กันชั่วลูกชั่วหลานทีเดียวครับ ทางร้านชลนทีใช้ไม้ประเภทนี้ รับประกันทุกชิ้นงาน
2. ไม้สักสวนป่ามาจากป่าธรรมชาติขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ซึ่งจะมีคุณภาพของเนื้อไม้รองลงมาจากไม้เรือนเก่า โดยไม้ชนิดนี้
มักจะถูกนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นไม้ที่หาได้ง่าย
และมีราคาไม่แพงมาก ลักษณะของเนื้อไม้
จะออกสีค่อนข้างน้ำตาลแดงตรงส่วนของแกนไม้
มาจากป่าธรรมชาติขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ซึ่งจะมีคุณภาพของเนื้อไม้รองลงมาจากไม้เรือนเก่า โดยไม้ชนิดนี้
มักจะถูกนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นไม้ที่หาได้ง่าย
และมีราคาไม่แพงมาก ลักษณะของเนื้อไม้
จะออกสีค่อนข้างน้ำตาลแดงตรงส่วนของแกนไม้
ไม้สักเป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก
ไม้ สัก เป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก อันเนื่องมาจากเนื้อไม้มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงสูงตามการทดลองถึง 1,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เป็นไม้ที่มีสีสันและลวดลายธรรมชาติที่งดงาม ไม้สักยังมีความต้านทานต่อปลวก มอด แมลง และเชื้อราต่างๆ ทนต่อกรด ไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม ตลอดทั้งทนทานต่อลมฟ้าอากาศที่จะทำลายเนื้อไม้ดังจะเห็นได้จากสภาพของโบสถ์ วิหาร ที่มีอายุหลายร้อยปีที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อไม้ของไม้สักจะมีน้ำมันหรือสารแทรกบางชนิด เช่น สารเทคโตควิโนน (tectoguinone) ซึ่งเป็นสารที่เป็นพิษต่อปลวก มอด แมลง และเชื้อรา
นอกจากนี้ไม้สักทอง ยังพบว่ามีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm (ไม้สักทอง 26 ตัน มีทองคำหนัก 1 บาท)
ไม้สัก มีชื่อภาษาอังกฤษทางการค้าว่า ทีค (TEAK) มาจากต้นสักซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tectona grandis Linn.f. แบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่ สักทอง สักหิน สักหยวก สักไข่ และสักขี้ควาย ตามลักษณะของเนื้อไม้ ไม้สักทองจะให้คุณภาพของเนื้อไม้ดีที่สุด จนได้รับฉายานามในวงการป่าไม้ว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้” หรือ Queen of Timbers”
ไม้สัก มีแหล่งกำเนิดจำกัดอยู่ในเฉพาะแถบเอเชียตอนใต้ ได้แก่ อินเดีย พม่า ไทย ลาว (เฉพาะส่วนที่อยู่ติดกับไทย) ไม้สักในประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกและเป็นที่ต้องการของตลาด โลกอย่างมาก

  
© 2000-2008 CopyRight by LUANGNARIN
Tel. 0892724855
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login