ความหมายของหัตถกรรม
หัตถกรรมไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
Last Update : 13:54:56 09/07/2012
พวงกุญแจนกฮูก
พวงกุญแจขนาดเล็กรูปนกฮูก
Last Update : 17:21:23 31/10/2012
กระเป๋าผ้าทรงคางหมู
กระเป๋าใส่ของใช้ ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายลายดอกสีสวยสด ลวดลายสวยงาม
Last Update : 16:21:59 30/07/2012
กระเป๋าผ้าสี่เหลี่ยมแบน
กระเป๋าผ้าตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายลวดลายหลากสีสวยงาม รูปทรงสี่เหลี่ยม
Last Update : 16:19:04 30/07/2012
กระเป๋าผ้าหูหิ้ว
Last Update : 16:18:01 30/07/2012

ความหมายของหัตถกรรม

Last Update: 13:54:56 09/07/2012
Page View (1099)

หัตถกรรมไทย หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือ ที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ขึ้นมาเพื่อสนองความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยอาศัยแรงงานจากมือของตน ดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัว เพื่อให้มีรูปร่างประโยชน์ใช้สอยได้เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานหัตถกรรม เมื่อมีการผลิตซ้ำๆ กันมากจนเกิดความชำนาญ และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง มีการใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นตามความก้าวหน้าของยุคสมัยนั้นๆ มาพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลาดจนการปรุงแต่งความงามของศิลปะในงานหัตถกรรมเพื่อสนองความต้องการทางจิต ใจ และคตินิยมความเชื่อ รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยให้สอดคล้องกัน งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นศูนย์รวมของสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ สืบทอดเป็นมรดกของคนในชาติไทย

ที่มา:http://thailandhandmadebuu.wordpress.com/ 
© 2000-2008 CopyRight by Souvenir Thai Shop
Tel. 02-6191015  Fax. 02-6191015
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login