Last Update : 11:35:11 31/07/2017
อันตรา !! 5 โรคฮิตคร่าชีวิตคนไทย
1.มะเร็ง: เฉลี่ยเสียชีวิตชั่วโมงละ 6 คน โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งครองแชมป์ติดต่อกันมา 5 ปีผู้เสียชีวิตประมาณปีละ 50,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน
Last Update : 09:33:14 28/10/2016
รู้ไหม..... Autoclave คืออะไร?
Autoclave หรือ เครื่องสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ
Last Update : 08:47:18 27/09/2016
เรื่องเล่า รอบรั้ว .......
#?โครงการดีๆ เพื่อเด็ก?? ของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) สำหรับคุณแม่ๆ ที่กำลังตั้งครรภ์
Last Update : 11:42:42 12/07/2016
เราสามารถบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงและทำการสอบเทียบได้อย่างไร? การบำรุงรักษา
เราสามารถบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงและทำการสอบเทียบได้อย่างไร? การบำรุงรักษา
Last Update : 10:59:08 21/04/2016
Large Capacity Refrigerated Centrifuge Model 9942
Brand : KUBOTA
Large Capacity Refrigerated Centrifuge Model 9942
Last Update : 16:19:38 26/12/2019
Micro Hematocrit Centrifuge 3220
Brand : KUBOTA
Micro Hematocrit Centrifuge 3220
Last Update : 16:17:08 26/12/2019
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรคในบรรจุภัณฑ์ (Retort) รุ่น RKZ-40
Brand : ALP
Model : RKZ-40
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรคในบรรจุภัณฑ์แบบใช้ไอน้ำ (Retort Sterilizer) เป็นหม้อฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เช่น ขวด กระป๋อง ถุงบรรจุ (pouch)
Last Update : 12:01:31 29/11/2019
หม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort) รุ่น RK-3030
Brand : ALP
Model : RK-3030
หม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort Sterilizer) เป็นอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เช่น ขวด กระป๋อง ถุงบรรจุ ฯลฯ
Last Update : 11:58:24 29/11/2019

Job Announcement

Position : ช่างเทคนิค
( รับ อัตรา)


คุณสมบัติผู้สมัตร :
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญา

รายละเอียดของงาน :
ตำแหน่งที่: ช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงาน :
๑. มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานช่างเทคนิคต่างๆ เช่น สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง
ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้า ควบคุมการทำงานของ
เครื่องจักร
๒. จัดทำสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง เบิกจ่าย ตรวจรับเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน
๓. คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินการต่างๆ
๔. ปฏิบัติงานอาคารและสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๓. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
๔. สามารถออกต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้
๕. ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
๖. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
๑. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
๒. รอบสอง สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน)
อัตราเงินเดือน :สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพฯ


เงินเดือน : ตามตกลง


ติดต่อ : Tel.

วันที่ลงประกาศ : 2014-07-16 11:25:53


© 2000-2008 CopyRight by EUROSCAN CO.,LTD.
Tel. ุุ(66) 02-373-4906, (66) 02-373-6957  Fax. (66) 02-3739832  Website. www.aseanlab.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login