ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
สารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือเรียกทับศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษว่าวีโอซี (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์(Organic Compounds) ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศ ได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง ในชีวิตประจ้าวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้้ายาฟอกสี, สารตัวท้าละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้้ายาซักแห้ง, น้้ายาส้าหรับย้อมผมและน้้ายาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้้าดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Last Update : 16:35:10 18/08/2012
Wind Speed & Wind Direction
Brand : Met One
Model : 010C, 020C
Last Update : 16:08:06 18/08/2012
SO2 Analyser
Brand : Ecotech
Model : EC9850
Last Update : 14:35:18 18/08/2012
BENZENE / BTEX ANALYSER
Brand : Synspec BV
Model : GC955
Last Update : 14:02:50 18/08/2012
Environmental Monitoring & Control Center
Brand : SA
Last Update : 09:11:02 25/11/2011
Fence Line
Brand : Opsis
Model : AR-500
Last Update : 09:03:14 25/11/2011
Gas Detector BW Technologies
Last Update : 10:32:26 25/11/2011
Fence Line OPSIS
Last Update : 10:23:48 25/11/2011

Job Announcement

Position : หลายอัตรา
( รับ อัตรา)


คุณสมบัติผู้สมัตร :
เพศ ชาย - หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

รายละเอียดของงาน :
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากว่า 34 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Service Engineer

Chemist (นักเคมี)

Technical Sales

Calibration (วิศวกรสอบเทียบ)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Programmer Support

สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เลขที่ 451-451/1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2433-8331, 0-2434-9191 FAX 0-2433-1679, 0-2434-9510 Website : www.sithiphorn.com


สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพฯ


เงินเดือน : ตามตกลง


ติดต่อ : คุณ hr@sithiphorn.comTel. 02-4338331

วันที่ลงประกาศ : 2012-08-18 17:13:36


© 2000-2008 CopyRight by Sithiphorn Associates Co.,Ltd.
Tel. 02-433-8331  Fax. 02-433-1679  Website. www.sithiphorn.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login