ลูกชิ้นเนื้อหมูทอด
Brand : ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า
Last Update : 15:27:48 23/11/2016
ลูกชิ้นเนื้อหมูลวกปิ่ง
Brand : ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า
ลูกชิ้นเนื้อหมูมี2ผลิตภัณฑ์ 1.ลูกชิ้นสำหรับทอด 2.ลูกชิ้นสำหรับลวกปิ่ง
Last Update : 15:08:53 23/11/2016
ลูกชิ้นไก่ดำลวก,ปิ่ง
Brand : ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า
ลูกชิ้นไก่ดำมี2ผลิตภัณฑ์ 1.ลูกชิ้นสำหรับทอด 2.ลูกชิ้นสำหรับลวกปิ่ง
Last Update : 15:04:26 23/11/2016
ลูกชิ้นไก่ดำทอด
Brand : ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า
ลูกชิ้นไก่ดำมี2ผลิตภัณฑ์ 1.ลูกชิ้นสำหรับทอด 2.ลูกชิ้นสำหรับลวกปิ่ง
Last Update : 15:00:06 23/11/2016
ลูกชิ้นเนื้อวัวลวก,ปิ่ง
Brand : ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า
ลูกชิ้นเนื้อวัวมี2ผลิตภัณฑ์ 1.ลูกชิ้นสำหรับทอด 2.ลูกชิ้นสำหรับลวกปิ่ง
Last Update : 14:05:57 23/11/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
7433
Total View
6847

Company Profile :
 
ทั้งนี้จากการแข่งขันที่เริ่มเข้ามาคุณธนิตศักดิ์จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการทำการตลาดโดยตัดสินใจเปิดหน้าร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ชูจุดขายลูกชิ้นเนื้อล้วนปราศจากสารเคมี รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพราะลูกชิ้นก็คือลูกชิ้น ลูกกลมๆหน้าตาเหมือนกันหมด สร้างหน้าร้านให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเหมาะสมกับวงจรธุรกิจ ภาวการณ์แข่งขันและสภาพการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 
สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by ramaeatballs
Tel. 0897088406  Website. www.ramaball.com,www.ramaball.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login