น้ำผึ้งดอกลำไย
Brand : Beeproductsthai
Model : Longan Honey
Last Update : 16:59:12 12/05/2017
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
Brand : Beeproductsthai
Model : น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
Last Update : 16:06:18 12/05/2017
น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Brand : Beeproductsthai
Model : น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Last Update : 15:59:49 12/05/2017
Gift set น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Brand : Beeproductsthai
Model : Gift set น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Last Update : 15:45:00 12/05/2017
นมอัดเม็ดคิดส์รสหวาน
Brand : She-cow
Model : นมอัดเม็ดคิดส์รสหวาน
Last Update : 15:41:40 12/05/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3030
Total View
27321

Company Profile :
 
น้ำผึ้งแท้ 100% ตราบีโปรดักส์ไทย ตามนโยบายอาหารปลอดภัย ?Green, Clean & Safety? ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับประกันด้านคุณภาพ 3 ด้านที่ผู้บริโภคจะได้ คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Green) เป็นน้ำผึ้งแท้ที่มีสีกลิ่นและรสชาติจากดอกไม้ธรรมชาติ 100% ไม่มีน้ำตาลปลอมปน 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดถูกหลักอนามัย (Clean) เป็นน้ำผึ้งที่สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน มีขั้นตอนการเก็บ ผลิต และบรรจุ ที่สะอาดได้มาตรฐานระดับสากล 3. เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปราศจากสิ่งเป็นพิษ (Safety) เป็นน้ำผึ้งที่ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง มีความปลอดภัยสูงรับประกันและเชื่อถือได้
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Bee Products Industry Co., Ltd.
Tel. 053982149, 094-6269141  Fax. 0535982135  Website. www.beeproductsthai.com , www.shecowmilk.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login