ระบบบัญชีสำเร็จรูป
Brand : Business Plus
ช่วยงานบริหารสินค้า จัดซื้อ จำหน่าย การเงิน บัญชี วิเคราะห์ยอดสั่งซื้อ บริหารสินค้าABC
Last Update : 15:37:23 03/08/2016
Business plus Account
Brand : Business Plus
Model : ERP
ระบบบัญชีบริหาร
Last Update : 14:27:55 03/08/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
8611
Total View
3784

Company Profile :
 
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นบริษัทฯชั้นนำในการพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนก้าวขึ้นเป็น บริษัทชั้นนำเนื่องจากบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการปรับปรุงองค์กร และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก คู่แข่งและเทคโนโลยี่ต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพสูงสุดในการบริหารงาน โดยยึดหลักนโยบายคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 3 ประการ คือ 1) คุณภาพซอฟต์แวร์ 2) คุณภาพบริการ 3) คุณภาพบุคลากร
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Business and Technology Co.,Ltd
Tel. 028808800  Fax. 024240972  Website. www.businessplus.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login