ค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
เป็นค่ายอบรมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Last Update : 13:58:00 29/07/2016
พลังงานทางเลือก โซล่าเซลล์ น้ำส้มควันไม้
เป็นการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ครู บริษัท ร้านค้า ที่สนใจในพลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ เพื่อที่จะนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Last Update : 11:57:31 29/07/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6764
Total View
9831

Company Profile :
 
สวนธรรมชาติร่มรื่นใจกลางเมือง ใกล้รพ.บุรีรัมย์ ตั้งใจสร้างเพื่อช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากภายใน บูรณาการหลักพุทธศาสนาให้น่าค้นหาความหมายของชีวิต ด้วยฐานการเรียนรู้ ตามรอยพ่อ
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Siri candle dhamma park
Tel. 044612022  Fax. 044613694
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login