กระวาน
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 10:42:06 30/11/2015
น้ำตาลมะพร้าว
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 12:04:02 09/11/2015
ชุดเยื่อไผ่ + เก๋ากี้
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 11:56:02 09/11/2015
เยื่อไผ่
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 11:54:18 09/11/2015
กระเพาะปลา
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 11:52:21 09/11/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1207
Total View
65542

Company Profile :
 
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด ประกอบธุรกิจการ ผลิต คัดแยกและบรรจุอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ และกระบวนการบรรจุที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มอาหารแห้งจีน 2. กลุ่มธัญพืชถั่ว 3. กลุ่มเครื่องเทศ ไทย-จีน 4. กลุ่มหอม ? กระเทียม 5. กลุ่มอาหารผักแปรรูป 6. กลุ่ม OTOP (ปลาหมึกปลุงรส, ทุเรียนกวน,ทุเรียนทอด,ข้าวตัง)
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by TAWAN PRODUCE CO., LTD
Tel. 66(0)2-461-5080-5  Fax. 66(0)2-461-5088  Website. www.tawanproduce.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login