กระเป๋า
Brand : Folk Crafts
Model : Folk Crafts
กระเป๋าสะพายข้าง
Last Update : 11:17:54 03/04/2015
เรือนไทยจำลอง
Brand : ปานเลิศ
เรือนไทยจำลอง งานฝีมือจากไม้
Last Update : 15:50:20 02/04/2015
เรือนไทยจำลอง
Brand : ปานเลิศ
เรือนไทยจำลอง งานฝีมือจากไม้
Last Update : 15:50:10 02/04/2015
อาหาร
Brand : ปานเลิศ
Model : ดี
ดี
Last Update : 14:08:29 02/04/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2292
Total View
36833

Company Profile :
 
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเดิมชื่อว่า โรงเรียนบางกะพี้ปานเลิศวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ ม.๑? ม. ๖ ตั้งอยู่ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดถนนสายบ้านหมี่ - โคกสำโรง ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ เป็นระยะทาง ๙ กิโลเมตรและห่างจากอำเภอโคกสำโรง ๑๐ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๑ โดยมีนายปาน และนางบุญเลิศ ขจรภัย ได้บริจาค ที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียน ต่อมาได้โอนไปสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประจำสำหรับ จัดการศึกษาพิเศษให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน ๗จังหวัดภาคกลางที่เป็น เขตพื้นที่บริการ (ลพบุรี/ สระบุรี/ อุทัยธานี/ ชัยนาท/อ่างทอง/สิงห์บุรี และ พระนครศรีอยุธยา) และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้เปิดรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน เข้าเรียนในระดับอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Parnlert Shop
Tel. 0876750067  Fax. 036700102
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login