ศูนญ์เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเ)็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆดังนี้ เกษตรพอเพียง ผ้าปักด้วยมือลายชนเผ่า (ระดับotop 5 ดาว ) ผลิตภัณฑ์ถักโคเช่ต์ ( ระดับotop 3 ดาว ) สมุนไพร ดอกไม้ประดิษฐ์ การออกกำลังกายจากผลิตภัณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนม อาหาร พื้นบ้ าน อื่นๆ สอนอาชีพต่าง เป็นสถานที่จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ บรรยากาศแบบธรรมชาติ
Last Update : 20:07:42 30/03/2016
ผ้าคลุมไหล่
Brand : ผ้าคลุมไหล่ตกแต่งด้วยโครเชต์ราคา 250 บาท
Last Update : 19:36:42 21/09/2015
ผ้าคลุมไหล่
Brand : ผ้าคลุมไหล่ตกแต่งด้วยโครเชต์
Last Update : 19:29:25 21/09/2015
เสื้อ
Brand : เสื้อตกแต่งโคเชต์
Last Update : 19:24:34 21/09/2015
เสื้อ
Brand : เสื้อกันหนาวถักโ๕เชต์ราคา 750 บาท
Last Update : 19:17:26 21/09/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
344
Total View
161758

Company Profile :
 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ เกษตรพอเพียง สมุนไพร ผ้าปักด้วยมือลายชนเผ่า ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ และสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 
สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Sunlanruchumchonbansankong
Tel. 0895587967  Fax. 053667719
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login