เทศกาล ทีปวาลี
หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเป็น" เทศกาลแห่งดวงประทีป"
Last Update : 07:51:45 07/08/2015
ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู
คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
Last Update : 09:45:55 27/07/2015
ธยานัม DHYANAM
วิธีการระลึกถึงเทพที่เคารพนับถือ
Last Update : 09:29:01 12/07/2015
พระอัคนี
พระอัคนี หรือพระเพลิง เทพแห่งไฟ
Last Update : 09:19:59 05/07/2015
พระนามของพระคเณศ
พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ
Last Update : 09:44:55 02/07/2015
องค์พระคเณค
Last Update : 10:49:56 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71666
Last Update : 10:38:48 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71568
Last Update : 10:36:41 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71544
Last Update : 10:34:34 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71313 M
Last Update : 10:33:01 25/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
650
Total View
100644

Company Profile :
 
เวปไซด์ก่อตั้งด้วยความรักและแรงศรัทธาในทุกศาสนาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ ผู้ก่อตั้งเวปไซด์นี้เชื่อว่าทุกศาสนามีต้นกำเนิดที่ด้วยกัน คือ ศาสนาแห่งความดีและความศรัทธา ไม่ว่าเปลื่อนแปลงไปในชื่อใดที่ใช้เรียกศาสนานั้นๆ เชื่อได้ว่าทุกศาสนามีคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และความศรัทธาในศาสนานั้นๆ ด้วยความรักและความศรัทธาในทุกศาสนา ผู้ก่อเวปไซด์นี้ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางแสวงบุญ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศได้เห็นเพื่อนร่วมศาสนาและต่างศาสนา และพบเจอเพื่อนคนพิการและ คนที่ขาดโอกาสแต่มีสามารถทำงานได้ สร้างงานหัตถกรรมด้วยมือที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงได้นำงานที่งดงานมาสู่เวปไซด์นี้เพื่อเป็นส่วนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาส ได้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ผู้ตั้งเวปไซด์นี้ขออนุญาติ นำสิ่งของที่ระรึกทุกศาสนามาจำหน่าย ในเวปไซด์ตามเจตตนาที่กล่าวมาเบื้องต้น นำเข้าสินค้าและส่งออก ซื้อมาขายไป - สินค้าหัตถกรรมแบบไทย อินเดีย เนปาล และอื่นๆ - งานสร้างเทพเทวา ด้วยรูปแแบบแกะสลักหินอ่อน งานปูนปั้้น งานไฟเบอร์ หลายขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ - งานเทวาสถานในรูปอินเดีย มีทั้งรูปแบบที่ใช้วัตถุจริง และเป็นงานไฟเบอร์ - เครื่องสักการะต่างๆ ครบวงจรในเรื่องเทพเทวา
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by GANGEDAVA CO.,LTD
Tel. 089-7709598 085-1745556 คุณจูน  Fax. 02-8922692  Website. www.shivgange.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login