จัดอบรมการสื่อสารเพื่อเพิ่มผลผลิต
Brand : by Sphere Comm Limited
งานฝึกอบรมบุคคลากร
Last Update : 22:12:59 03/05/2017
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Brand : by Sphere Comm Limited
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Public Relations, Media Relations & Corporate Communication
Last Update : 21:41:39 03/05/2017
ให้คำปรึกษาและวางแผนสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์
Brand : ิัิby Sphere Comm Limited
ให้คำปรึกษาและวางแผนสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ Consult Strategic Marketing Communication Plan
Last Update : 21:38:10 03/05/2017
แบรนดิ้ง และ รีแบรนดิ้ง
Brand : by Sphere Comm Ltd
บริการวางแผนการทำ Branding และ Rebranding องค์กร สินค้า และบริการ ผ่านช่องทางต่าง
Last Update : 21:34:22 03/05/2017
งานล่าม แปลเอกสาร และงาน artwork layout
Brand : by Sphere Comm Limited
บริการแปลเอกสารไทย อังกฤษ จึน ญี่ปุ่น ในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการ อุตสาหกรรม การศึกษา บริการล่ามสดและล่ามตู้ บริการ moderator งาน สัมนา bi-lingual และรับวาง layout artwork เอกสารต่าง ๆ
Last Update : 21:17:01 03/05/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4930
Total View
13879

Company Profile :
 
ผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า30 ปี ชำนาญด้านให้คำปรึกษา วางแผนกลยุทธ์แบบ 360 องศาพร้อมดำเนินการ ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร งานพัฒนาองค์กร สื่อสารการตลาด กิจกรรมการตลาด การทำ Total Branding ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและสื่อสารเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งความสำเร็จของลูกค้าโดยรวม ด้านภาพลักษณ์ องค์กร และการตลาด งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานกิจกรรม Exhibition งานประชุม งานสัมมนากลุ่มลูกค้าและพนักงาน งานอบรม ออกแบบสื่อโฆษณาและวางแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำวิจัยสินค้าและบริการ จัดทำ artwork งานแปลภาษา งานล่าม
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Sphere Comm Limited
Tel. 0924249640  Fax. -  Website. www.sphere-comm.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login