:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
966
Total View
79389

Company Profile :
 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และคลุกคลีอยู่ในวงการเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยตรงกว่า 10 ปี ทั้งทางด้านผลิต และจำหน่าย - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ได้จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ตั้งแต่ปี 2550 มีโอกาศได้รับความไว้วางใจ และโอกาสจากลูกค้ามากมายทั้งจากภาคเอกชนชั้นนำ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ( บริษัทในเครือ ธนาคารกรุงไทย ), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน), และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณะสุข, สำนักพระราชวัง(สำนักงานพระคลังข้างที่) เป็นต้น - ปัจจุบันทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานประเภท โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้สำนักงาน พาร์ทิชั่น และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำของประเทศอีกหลากหลายบริษัท - ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการ และจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยตรงบนเว็บไซต์ ที่น่าเชื่อถือ และบริการด้วยงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และคุ้มค่ากับที่ลูกค้าจ่ายไป ทางบริษัทจึงเน้นคัดเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาคุ้มค่ามาไว้สำหรับบริการลูกค้าทุกท่าน
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Siam Office Furniture Ltd.,Part.
Tel. 02-159-8021  Fax. 02-159-8022  Website. www.officefurniture.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login