ส้มโอทับทิมสยาม
Brand : แสงวิมาน
Model : แสงวิมาน
ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส้มโอที่อร่อยที่สุดในโลก
Last Update : 13:31:49 02/11/2012
กุ้งแก้ว
Brand : ของดีเมืองนัง
Model : ของดีเมืองนัง
Last Update : 13:09:03 02/11/2012
ปลาหมึกแว่น
Brand : ของดีเมืองนัง
Model : ของดีเมืองนัง
Last Update : 13:05:41 02/11/2012
ไข่ปลากระบอก
Brand : ของดีเมืองนัง
Model : ของดีเมืองนัง
Last Update : 12:58:18 02/11/2012
ผลิตภัณฑ์จักรสาน
Brand : ของดีเมืองนัง
Model : ของดีเมืองนัง
Last Update : 12:07:36 02/11/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
490
Total View
135936

Company Profile :
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอปากพนัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดผลิตสินค้า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคประชาชน องค์กรของรัฐและหน่วยงานเอกชนเพื่อสร้างความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Pakphanang Dee Dee
Tel. 0993570309,0897296265  Fax. 075517507  Website. www.pakphanangnfe.org
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login