ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Brand : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Model : -
-
Last Update : 13:53:57 23/01/2012
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
Brand : ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
Model : -
-
Last Update : 13:52:53 23/01/2012
ข้าวพิษณุโลก
Brand : ข้าวพิษณุโลก
Model : -
-
Last Update : 13:51:18 23/01/2012
ข้าวขาว 100%
Brand : ข้าวขาว 100%
Model : -
-
Last Update : 13:49:37 23/01/2012
ข้าวขาว 5%
Brand : ข้าวขาว 5%
Model : -
-
Last Update : 13:48:11 23/01/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2832
Total View
31199

Company Profile :
 
บริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท จำกัด เป็นบริษัทฯดำเนินการส่งออกข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม และข้าวชนิดอื่นๆ โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุดมธัญญะ ร่วมกับโรงสีในเครือฯ เป็นผู้ผลิตเพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทางบริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ๊กซ์พอร์ต จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งออกข้าวที่มีการคัดเลือก และคัดสรรให้เป็นที่รู้จักกับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจนำข้าวไทย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นข้าวดีที่สุดในโลก ออกไปสู่ผู้บริโภค อย่างมีคุณภาพมากที่สุด
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Siam Farming Export Co., Ltd.
Tel. 02-8825784 , 02-8825785  Fax. 02-8825782  Website. http://www.siamfarmingexport.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login