Welding Expert HR
Brand : ClaraVision
Model : Welding Expert HR
เป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการแสดงและเก็บบันทึกภาพ เพื่อใช้ในการวัดขนาดการซึกลึกของแนวเชื่อม โดยสามารถแสดงรายงานและประมวลผลทางสถิติ โดยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องนำภาพเพิ่มเติมภายนอก
Last Update : 14:52:58 01/02/2010
CV Instruments
Brand : INSPEX
Model : IPX 330b
เครื่องมือทดสอบความแข็งแบบสนาม แสดงค่าการวัดในหน่วย Rockwell , Brinell , Vickers และ Shore สามารถเก็บค่าการวัดได้มากกว่า 1250 กลุ่มการวัด
Last Update : 15:02:37 15/01/2010
Scanning Acoustic Microscope (SAM)
Brand : AcouLab
Model : TITAN
เครื่องมือตรวจสอบ วิเคราะห์ วัด และหาตำแหน่งจุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในชิ้นงาน เช่น รอยร้าว รอยเชื่อม รอยแตกหัก หรือรูพรุนในเนื้อวัสดุประเภทต่างๆ โดยไม่ทำลายชิ้นงาน (Non-Destructive Test)
Last Update : 15:02:37 15/01/2010
Laboratory Microscopes
Brand : Jenco International, Inc. United States of America
Jenco เป็นผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรุ่นต่างๆ ครอบคุมการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็งกล้อง Stereo , Stereo Zoom , Compound , Inverted , Metallurgy รวมทั้งโปรแกรมวัดหรือที่เรียกว่า Image Analysis Software อาจเรียกได้ว่า Jenco เป็นผู้ผลิตที่สามารถเสนอกล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ และโปรแกรมวัดได้อย่างครบถ้วน
Last Update : 15:02:37 15/01/2010
Positest
Brand : Defelsko United States of America
Model : PosiTest 6000
เครื่องวัดความหนาผิวสี ผิวชุบและผิวเคลือบบนเหล็ก ใช้วัดผิวชิ้นงาน เช่น สี , อีนาเมล , พลาสติก , ผิวชุบต่างๆ , ผิวชุบสังกะสี เป็นต้น ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้า มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
Last Update : 15:02:37 15/01/2010

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2111
Total View
40231

Company Profile :
 

-

บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรม การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่จะขายก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ คำนึงถึง ทางบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพเหมาะสมกับราคา จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ พยายามเน้นถึงคุณภาพการให้บริการ หลัง - การขาย ซึ่งทั้งนี้รวมถึงการให้การสนับสนุนทางวิชาการ และแก้ไขปัญหา ชิ้นงาน บริษัทฯ พยายามนำเสนอข้อมูล ต่าง ๆ ในรูปแบบของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ การลงทุนของบริษัทไม่เพียงแต่ด้านทรัพย์สิน และบุคคลากรในการขายเท่านั้น ยังได้มีการลงทุนในเครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่จะสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้กับลูกค้า ปี พ.ศ. 2540 ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งรูปแบบสมาชิก เพื่อให้การดำเนินการส่งข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการเป็นสมาชิกทางบริษัทฯ ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Testing Instrument Co., Ltd.
Tel. 02-2873777-80, 02-2862112-3, 02-2861980-1  Fax. 02-2872764  Website. http://www.testinginstrument.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login