UPPER BALL JOINT
Brand : JET
Model : JB-2471
Last Update : 16:52:30 20/03/2009

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
369
Total View
75228

Company Profile :
 
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด หรือ SAB ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อรองรับความต้องการด้านชิ้นส่วนยานยนต์และตัวถังรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทซัมมิทตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยความสามารถและศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์เป็นของตัวเอง รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SAB เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ของเมืองไทย โดยทุกโรงงานของ SAB ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949/2002 ซึ่งเป็นระบบมาตราฐานล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์.
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY CO.,LTD.
Tel. 02-338-6000  Fax. 02-750-1807  Website. www.summitautogroup.com/home.asp
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login