เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสาร
Brand : 3 Iot korat model
Model : รุ่น 2017
จัดให้บริการร้านกาแฟอัจฉริยะ จัดให้บริการบ้านอัจฉริยะ
Last Update : 14:46:08 25/01/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
9912
Total View
2721

Facility :
Main Machine Information
 

อุปกรณ์ไอที (Internet of Things)
จัดทำ Smart cafe และ Smart homeโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้การฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมการติดต่อสื่อสาร ด้วย application บนมือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้บริการด้านการส่งข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับ - ส่งข้อมูล ข่าวสาร


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by IoT Consulting and Training Center Ltd.
Tel. 081-8778952  Website. www.iotkorat.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login