ค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
เป็นค่ายอบรมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Last Update : 13:58:00 29/07/2016
พลังงานทางเลือก โซล่าเซลล์ น้ำส้มควันไม้
เป็นการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ครู บริษัท ร้านค้า ที่สนใจในพลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ เพื่อที่จะนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Last Update : 11:57:31 29/07/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6764
Total View
9825

Facility :


ด้านหน้าทางเข้าสวนธรรมเทียนสิริ บรรยายกาศร่มรื่นและเงียบสงบ


กำลังบรรยายให้นักเรียน นักศึกษา ฟังในค่ายอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษา
Main Machine Information
 

เครื่องเลื่อยไม้เครื่องสีข้าวตู้แช่อาหาร


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by Siri candle dhamma park
Tel. 044612022  Fax. 044613694
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login