:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2167
Total View
34799

Facility :
ภาพบรรยากาศการทำงานบริษัท


สองกล้องเพื่อหาระดับ


งานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะเน้นภาคสนามครับ


ให้บริษัทของเราได้มีโอกาสสร้างบ้านคุณภาพของคุณซิครับ


บางครั้งมีรถขายอาหารเข้ามาบริการที่หน้าไซต์งานก่อสร้าง


เหนื่อยนัก พักกันก่อนพวกเรา
Main Machine Information
 

ใช้รถแมคโคร
ใช้รถแมคโครในการยูดหลุ่มเพื่อเทเสาบ้าน,เสาอาคารรถที่ใช้ในการทำงาน
บางครั้งหน้างานเข้าลำบากต้องอาศัยรถ 8 ล้อ เพื่อลำเลี้ยง เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างรถปูน
ผสมคอนกรีต เทคอนกรีต


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by woradej construction (chiangmai 54) Co.,Ltd.
Tel. 053845344  Fax. 053845344  Website. www.waradej Construction chiangmai 54.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login