น้ำสะอาด
น้ำสะอาด คือ น้ำที่มีสารละลาย แร่ธาตุต่าง ๆ อยู่ในปริมาณ ที่เหมาะสมต่อการบริโภค ดังนั้น การทำน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค หรือ น้ำประปา จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มไว้ โดยกำหนด ปริมาณสารละลายและแร่ธาตุแต่ละรายการที่ให้มีได้ในน้ำประปา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ ผลิตน้ำประปาจึงต้องตรวจสอบควบคุม การผลิตน้ำ ทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มที่กำหนด
Last Update : 16:36:03 23/04/2012
น้าบริสุทธฺคือ
น้ำบริสุทธิ์ คือ น้ำที่ปราศจากสิ่งเจือปนทุกชนิด โดยทั่วไป ได้จากขั้นตอนการทำน้ำให้ระเหย แล้วกลั่นตัวกลับเป็นหยดน้ำ จึงเรียก กันว่า น้ำกลั่น ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทำน้ำให้บริสุทธิ์ขึ้น อีกหลายวิธี เพื่อนำน้ำไปใช้ในการอุตสาหกรรม เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี น้ำบริสุทธิ์จะยิ่งมีความ สามารถในการทำละลายได้สูงกว่าน้ำทั่วไป น้ำบริสุทธิ์จึงไม่เหมาะ สำหรับการอุปโภคบริโภค เพราะจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนใน ร่างกาย และขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
Last Update : 16:33:16 23/04/2012
มารู้จักน้ำสะอาดกันดีกว่า
มารู้จักน้ำสูญเสียกันดีกว่า น้ำสูญเสีย หมายถึง น้ำสะอาดที่สูญเสียไปโดย เปล่าประโยชน์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การชำรุดของอุปกรณ์ประปา เช่น ก๊อกน้ำ การผุกร่อนของท่อจ่ายน้ำที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการรั่วซึม และการแตกร้าวของท่อจ่ายน้ำที่เกิดจาก การทรุดตัวของพื้นดิน อันเนื่องมาจาก สิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสิ้นเปลืองค่าน้ำประปาโดยใช่เหตุทั้งสิ้น
Last Update : 16:28:54 23/04/2012
Delta
Brand : ProMinent
Last Update : 15:49:43 23/04/2012
Beta
Brand : ProMinent
Last Update : 15:35:40 23/04/2012
Alpha
Brand : ProMinent
Last Update : 15:35:23 23/04/2012
Sigma
Brand : ProMinent
Last Update : 15:34:59 23/04/2012
Potentiometric DULCOTEST® Sensors
Brand : ProMinent
Last Update : 15:34:37 23/04/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1757
Total View
21869

Facility :
ProMinent Fluid Controls (Thailand)


เชิญร่วมงาน Thai-Water 2012 ณ. BITEC ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2555


Thai-Water 2012 ณ. BITEC ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2555 Booth. G1

Main Machine Information
Pages: 1
There are no machine information found.Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 02 376 0008 - 12  Fax. 02 376 0013  Website. www.prominent.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login