ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Brand : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Model : -
-
Last Update : 13:53:57 23/01/2012
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
Brand : ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
Model : -
-
Last Update : 13:52:53 23/01/2012
ข้าวพิษณุโลก
Brand : ข้าวพิษณุโลก
Model : -
-
Last Update : 13:51:18 23/01/2012
ข้าวขาว 100%
Brand : ข้าวขาว 100%
Model : -
-
Last Update : 13:49:37 23/01/2012
ข้าวขาว 5%
Brand : ข้าวขาว 5%
Model : -
-
Last Update : 13:48:11 23/01/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2830
Total View
31254

Facility :
หน้าโรงสี


ลานข้าวเปลือก


ส่วนผลิต


ไซโลเก็บข้าว


ขั้นตอนการขนส่งสินค้า

Main Machine Information
 

Color Sorter
Color Sorter for rice milling process


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by Siam Farming Export Co., Ltd.
Tel. 02-8825784 , 02-8825785  Fax. 02-8825782  Website. http://www.siamfarmingexport.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login