มารู้จักไม้ยางพารากันดีกว่า
ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น[1] มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นเมืองเรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่าต้นไม้ร้องไห้ จนถึงปี พ.ศ. 2313 (1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางสามารถนำมาลบรอยดำของดินสอได้ จึงเรียกว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ศูนย์กลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่ดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปารา (Par?) ของบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ยางพารา
Last Update : 21:43:36 23/11/2016
ไม้ยางแปรรูปอบแห้ง เกรด AฺBC
Brand : grade ABC
Model : QF
0.5" x (2" ,2.5" ,3") x 1.10m ,1.30m
Last Update : 22:03:11 23/11/2016
ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง Free Size
Brand : Free Size
Model : KG
ไม้ยางพาราแปรรูป(ไม้อบ)สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก ขนาดไม้ที่มีจำหน่าย (นอกเหนือจากรายการ กรุณาติดต่อเรา) 0.625'' x??2'' , 2.50'' , 3'' x 1.10m?, 1.30m 0.625'' x 1.50''?x 1.10m , 1.30m 0.875'' x 1.50''?x 1.10m , 1.30m 25 mm. 30 mm. 40 mm. 50 mm. 55 mm. 65 mm.
Last Update : 22:02:47 23/11/2016
ไม้ยางพาราแปรรูป (ไม้สด)
Brand : C
Model : QF
ไม้ยางพาราแปรรูป(ไม้สด)เหมาะสำหรับการทำพาเลท ล้อพันสายไฟ อุตสาหกรรมรองเหล็ก รองรถยนต์
Last Update : 22:02:07 23/11/2016
ไม้ฟืนยางพารา
Last Update : 21:56:36 23/11/2016
ขี้เลื่อย
ขี้เลื่อยไม้ยางพาราคุณภาพ เหมาะสำหรับชาวเกษตรกรผู้เพาะเห็ด หรือ นำไปทำเชื้อเพลิงชีวมวล
Last Update : 21:40:47 23/11/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1254
Total View
58916
 
Products By Catagories : All Product (6)
   
© 2000-2008 CopyRight by Soponparawood Co.,Ltd.
Tel. 0909230090  Fax. 076461522  Website. www.soponparawood.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login