Last Update : 00:00:00 28/05/2020
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบทำความเย็น Chiller
การล้าง Condenser ในเครื่อง Chiller มีประโยชน์อย่างไร ?
Last Update : 00:00:00 23/04/2020
Water Sustainability
Recycling Wastewater
Last Update : 00:00:00 21/02/2020
WHY DISSOLVED AIR FLOTATION (DAF)?
IS IT A GOOD CHOICE FOR YOU?
Last Update : 00:00:00 27/08/2019
PVC Filling
PVC Filling ที่เสื่อมประสิทธิภาพ มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนให้กับ heat exchanger อย่างไร ?
Last Update : 00:00:00 09/08/2019
ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ (DAF System)
ระบบ Dissolved Air Floatation System (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานกระดาษ เป็นต้น
Last Update : 11:56:23 17/01/2019
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)
Last Update : 11:45:48 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 11:39:37 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:27:31 17/01/2019
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 11:19:09 17/01/2019

Page View  703 
Video On Web

วิธีการบำบัดน้ำเสีย

 
https://www.facebook.com/ATPInnovations/videos/1041583239212414/
 
การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี Cr.Mahidol


© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login