ฉลากฟิล์มแถบกาว
Brand : OPP
Last Update : 11:38:36 20/04/2012
ฉลากฟิลม์หดพิมพ์สี
Brand : PVC / PET / OPS / OPP / PP / PE
Last Update : 11:36:29 20/04/2012
พลาสติกหุ้มปากขวด
Brand : พลาสติกหุ้มปากขวด
Last Update : 11:33:44 20/04/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1960
Total View
39202

Video On Web


Video:
เิครื่องตัดสติกเกอร์

Description: ทดลอง อัพ วีดีโอ
Last Update : 12:32:58 20/04/2012
First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by XYP B (Asia) Co.,Ltd.
Tel. 035 -746-460-9  Fax. 035 -746-471  Website. http://www.xypb.co.th/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login