อ่างซิงค์HAFELE 495.39.081
Brand : HAFELE
Model : 495.39.081
วัสดุ: หินแกรนิต สี: อลูเมทัลลิค ขนาดสินค้า: 860 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 840 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 50 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 15:26:45 19/11/2018
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.095
Brand : HAFELE
Model : 495.39.095
วัสดุ: หินแกรนิต สี: อลูเมทัลลิค ขนาดสินค้า: 1160 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 1140 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " ทั้งสองด้านพร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้น ที่ในการติดตั้งและท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190/190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 80 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 15:25:12 19/11/2018
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.223
Brand : HAFELE
Model : 495.39.223
วัสดุ: หินแกรนิต สี: สีนัทเม็ก ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 15:23:11 19/11/2018
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.088
Brand : HAFELE
Model : 495.39.088
วัสดุ: หินแกรนิต สี: อลูเมทัลลิค ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 15:22:01 19/11/2018
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.087
Brand : HAFELE
Model : 495.39.087
วัสดุ: หินแกรนิต สี: ขาว ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 15:20:29 19/11/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
8588
Total View
3447

Products list by Category (Total 279 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.081
Brand name:HAFELE
Model:495.39.081
วัสดุ: หินแกรนิต สี: อลูเมทัลลิค ขนาดสินค้า: 860 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 840 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 50 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:26:45
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.095
Brand name:HAFELE
Model:495.39.095
วัสดุ: หินแกรนิต สี: อลูเมทัลลิค ขนาดสินค้า: 1160 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 1140 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " ทั้งสองด้านพร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้น ที่ในการติดตั้งและท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190/190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 80 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:25:12
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.223
Brand name:HAFELE
Model:495.39.223
วัสดุ: หินแกรนิต สี: สีนัทเม็ก ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:23:11
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.088
Brand name:HAFELE
Model:495.39.088
วัสดุ: หินแกรนิต สี: อลูเมทัลลิค ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:22:01
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.087
Brand name:HAFELE
Model:495.39.087
วัสดุ: หินแกรนิต สี: ขาว ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:20:29
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.086
Brand name:HAFELE
Model:495.39.086
วัสดุ: หินแกรนิต สี: จัสมีน ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 980 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:19:11
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.181
Brand name:HAFELE
Model:495.39.181
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 860 X 435 มม. ขนาดติดตั้ง: 842 X 417 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก
Last Update : 19/11/2561 15:17:59
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.180
Brand name:HAFELE
Model:495.39.180
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 860 X 435 มม. ขนาดติดตั้ง: 842 X 417 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก
Last Update : 19/11/2561 15:16:41
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.193
Brand name:HAFELE
Model:495.39.193
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 1192 X 482 มม. ขนาดติดตั้ง: 1192 X 482 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีธรรมชาติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3?" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกชองหลุมอ่าง 170/170 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 80 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:15:02
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.192
Brand name:HAFELE
Model:495.39.192
สดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 1192 X 482 มม. ขนาดติดตั้ง: 1192 X 482 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีธรรมชาติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3?" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกชองหลุมอ่าง 170/170 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 80 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:13:55
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.187
Brand name:HAFELE
Model:495.39.187
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 950 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 933 X 483 มม. บรรจุ: 1 ชื้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก
Last Update : 19/11/2561 15:12:42
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.186
Brand name:HAFELE
Model:495.39.186
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 950 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 933 X 483 มม. บรรจุ: 1 ชื้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีสแตนเลสเงา ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3W พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพี๋นที่ในการติคตั้ง และท่อคักกลิ่น ? ความลึกฃองหลุมอ่าง 180 มม. ? ขนาคฃองหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:12:14
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.185
Brand name:HAFELE
Model:495.39.185
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 950 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 933 X 483 มม. บรรจุ: 1 ชื้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีสแตนเลสเงา ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3W พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพี๋นที่ในการติคตั้ง และท่อคักกลิ่น ? ความลึกฃองหลุมอ่าง 180 มม. ? ขนาคฃองหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:10:18
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.183
Brand name:HAFELE
Model:495.39.183
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 840 X 480 มม. ขนาดติดตั้ง: 840 X 480 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีธรรมชาติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3?" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 170 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 45 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:09:03
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.203
Brand name:HAFELE
Model:495.39.203
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 1136 X 476 มม. ขนาดติดตั้ง: 1136 X 476 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีธรรมชาติ ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3?" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190/190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 80 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:07:41
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.202
Brand name:HAFELE
Model:495.39.202
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 976 X 476 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีสแตนเลสเงา ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3?" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 175 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:05:27
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.201
Brand name:HAFELE
Model:495.39.201
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 1000 X 500 มม. ขนาดติดตั้ง: 976 X 476 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 สีสแตนเลสเงา ? ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3?" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 175 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม. ? ไม่มี pop up
Last Update : 19/11/2561 15:03:02
อ่างซิงค์HAFELE 495.39.247
Brand name:HAFELE
Model:495.39.247
วัสดุ: สแตนเลส สตีล สี: สแตนเลส ขนาดสินค้า: 530 X 460 มม. ขนาดติดตั้ง: 500 X 400 มม. บรรจุ: 1 ชิ้น วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับติดตั้งในห้องครัว ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการกระแทก คุณสมบัติ ? สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง 18/10 ลิชาตินเงา ? ตะแกรงกรองเศษอาหาร InFino? เส้นผ่าศูนย์กลาง 3? " พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งราวสแตนเลส รุ่น ETAGON 2 ขิ้น อุปกรณจับยึด (ไม่รวมซีลยาง) และท่อดักกลิ่น ? ความลึกของหลุมอ่าง 190 มม. ? ขนาดของหน้าบานตู้ 60 ซม.
Last Update : 19/11/2561 14:59:08
เตาเซรามิคTEKA/IRF 9430
Brand name:TEKA
Model:IRF 9430
เตาเซรามิค ระบบ INDUCTION 4 หัวเตา ขนาด 90 ซม. ควบคุมด้วยระบบสไลด์สัมผัส ระบบจับตำแหน่งภาชนะอัตโนมัติ หัวเตา FlexiZone : ZONE 280x385 มม. ระบบตั้งเวลาการทำงานแยกอิสระแต่ละหัวเตา โปรแกรมหยุดารทำงานช่วคราว (Stop & Go) โปรแกรมร้อนเร็ว โปรแกรม อุ่น-ตุ๋น ใช้อุณหภูมิต่ำ (Low temp) บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน : 1 หัวเตา ? 145 มม. (1.8 กิโลวัตต์), 2 หัวเตาเหลี่ยมมน ขนาด 270x180 mm. (2.5 กิโลวัตต์), 1 หัวเตา ? 280 มม. (3.7 กิโลวัตต์) กำลังไฟรวมสูงสุด 7,400 วัตต์ ขนาด 900 x 510 มม. ไม่มีขอบ เจียรขอบกระจก
Last Update : 24/10/2561 09:43:40
เตาเซรามิคTEKA/IRF 3200
Brand name:TEKA
Model:IRF 3200
เตาเซรามิค ระบบ INDUCTION 2 หัวเตา ขนาด 30 ซม. ควบคุมด้วยระบบสไลด์สัมผัส ระบบจับตำแหน่งภาชนะอัตโนมัติ ไฟแสดงความร้อนที่เหลืออยู่บนหน้าเตาเพื่อความปลอดภัย ระบบตั้งเวลาการทำงานแยกอิสระในแต่ละหัวเตา ฟังก์ชั่นปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำ เหมาะกับการอุ่น, ตุ๋นอาหาร บริเวณประกอบอาหาร 2 ส่วน : 2 หัวเตา induction ขนาด 235 x 190 มม. ? 145 มม. (1 หัวเตา Teka FLEX 235 x 395 มม) กำลังไฟรวมสูงสุด 3,200 วัตต์ ขนาด 300 x 520 มม. ไม่มีขอบ เจียรขอบกระจก
Last Update : 24/10/2561 09:39:32

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by SAHAPAIBOON HOME CENTER
Tel. 053715750  Fax. 053715751
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login