ผอบ เบอร์ 7
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 7 ซม. สูง 9 ซม. ภายในกว้าง 5.5 ซม. ภายในสูง 2.5 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 23:22:24 28/06/2017
ผอบ เบอร์ 6
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 6 ซม. สูง 8 ซม. ภายในกว้าง 5 ซม. ภายในสูง 2 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 23:21:40 28/06/2017
ผอบ เบอร์ 5
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 5 ซม. สูง 6.5 ซม. ภายในกว้าง 3.9 ซม. ภายในสูง 1.8 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 09:15:30 24/06/2017
ผอบ เบอร์ 3
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ภายในกว้าง 2.6 ซม. ภายในสูง 1.3 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 09:13:33 24/06/2017
ผอบ เบอร์ 2
Brand : ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 2.8 ซม. สูง 4 ซม. ภายในกว้าง 2.1 ซม. ภายในสูง 1.1 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 09:11:32 24/06/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
7245
Total View
7433

Products list by Category (Total 7 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ผอบ เบอร์ 7
Brand name:ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 7 ซม. สูง 9 ซม. ภายในกว้าง 5.5 ซม. ภายในสูง 2.5 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 28/06/2560 23:22:24
ผอบ เบอร์ 6
Brand name:ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 6 ซม. สูง 8 ซม. ภายในกว้าง 5 ซม. ภายในสูง 2 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 28/06/2560 23:21:40
ผอบ เบอร์ 5
Brand name:ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 5 ซม. สูง 6.5 ซม. ภายในกว้าง 3.9 ซม. ภายในสูง 1.8 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 24/06/2560 09:15:30
ผอบ เบอร์ 3
Brand name:ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ภายในกว้าง 2.6 ซม. ภายในสูง 1.3 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 24/06/2560 09:13:33
ผอบ เบอร์ 2
Brand name:ทัตเทพ
เป็น ผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 2.8 ซม. สูง 4 ซม. ภายในกว้าง 2.1 ซม. ภายในสูง 1.1 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 24/06/2560 09:11:32
ผอบ เบอร์ 1
Brand name:ทัตเทพ
เป็นผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจาก อะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวกว้าง 2.4 ซม. สูง 3 ซม. ภายในกว้าง 1.7 ซม. ภายในสูง 1 ซม.เปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 24/06/2560 09:09:09
ผอบ เบอร์ 4
Brand name:ทัตเทพ
เป็นผอบพระธาตุที่ใช้ในการกราบไหว้บูชา ควรวางอยู่ส่วนบนหรือสูงสุดของหิ้งพระ ผลิตจากอะครีลิคแท้ เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว กว้าง 4 ซม. สูง 5.5 ซม. ภายในกว้าง 3.2 ซม. ภายในสูง 1.5 ซม. สามารถเปิดได้ 1 ชั้น
Last Update : 24/06/2560 08:57:22

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by TAD-THEP
Tel. 0982622965  Website. www.jedeekaew.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login