เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่าง( Karl Fischer Titrator )
Brand : HIRANUMA
Model : AQV-2200
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่างใช้ได้กับตัวอย่างทุกชนิด (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)สามารถวัดหาค่าได้ตั้งแต่ ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ (%)
Last Update : 16:35:51 09/06/2017
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่าง(Karl FischerTitrator)
Brand : HIRANUMA
Model : AQ-2200
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่างช้ได้กับตัวอย่างทุกชนิด (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)สามารถวัดหาค่าได้ตั้งแต่ ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ (%)
Last Update : 16:27:27 09/06/2017
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Brand : HIRANUMA
Model : COM_1700
Automatic Titrator (เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ)
Last Update : 13:04:36 09/06/2017
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Brand : HIRANUMA
Model : COM-300A
Automatic Tritrator - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Last Update : 12:46:52 09/06/2017
เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร Fluorescence spectrophotometer
Brand : HITACHI
Model : F-4600
เครื่อง Fluorescence Spectrophotometerใช้สำหรับวัดค่าการเรืองแสงของสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสง หรือปฏิกิริยาเคมี เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยสามารถหาได้ทั้งเชิงปริมาณโดยตรง (Direct method) และโดยอ้อม (Indirect method) สามารถวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ได้ วิธีนี้มีสภาพไวสูง มีความเที่ยง ความแม่นสูง เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace analysis) แหล่งกำเนิดแสงของฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ยูวี วิสิเบิล โดยผ่านโมโนโครมาเตอร์เพื่อเลือกความยาวคลื่นที่ต้องการในการกระตุ้น (Excitation) ก่อนส่งไปยังตัวอย่าง และวัดแสงที่ได้จากการปลดปล่อยจากสารตัวอย่าง (Emission) ซึ่งต้องตั้งอยู่ในตำแหน่ง 90? และเข้าสู่ตัวตรวจวัดซึ่งมีการขยายสัญญาณให้สูงขึ้นเนื่องจากความเข้มแสงของ การเรืองแสงจะต่ำมาก
Last Update : 12:33:29 09/06/2017
390 series
Last Update : 22:36:48 01/06/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
7605
Total View
5232

Products list by Category (Total 13 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่าง( Karl Fischer Titrator )
Brand name:HIRANUMA
Model:AQV-2200
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่างใช้ได้กับตัวอย่างทุกชนิด (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)สามารถวัดหาค่าได้ตั้งแต่ ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ (%)
Last Update : 09/06/2560 16:35:51
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่าง(Karl FischerTitrator)
Brand name:HIRANUMA
Model:AQ-2200
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่างช้ได้กับตัวอย่างทุกชนิด (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)สามารถวัดหาค่าได้ตั้งแต่ ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ (%)
Last Update : 09/06/2560 16:27:27
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Brand name:HIRANUMA
Model:COM_1700
Automatic Titrator (เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ)
Last Update : 09/06/2560 13:04:36
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Brand name:HIRANUMA
Model:COM-300A
Automatic Tritrator - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Last Update : 09/06/2560 12:46:52
เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร Fluorescence spectrophotometer
Brand name:HITACHI
Model:F-4600
เครื่อง Fluorescence Spectrophotometerใช้สำหรับวัดค่าการเรืองแสงของสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสง หรือปฏิกิริยาเคมี เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยสามารถหาได้ทั้งเชิงปริมาณโดยตรง (Direct method) และโดยอ้อม (Indirect method) สามารถวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ได้ วิธีนี้มีสภาพไวสูง มีความเที่ยง ความแม่นสูง เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace analysis) แหล่งกำเนิดแสงของฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ยูวี วิสิเบิล โดยผ่านโมโนโครมาเตอร์เพื่อเลือกความยาวคลื่นที่ต้องการในการกระตุ้น (Excitation) ก่อนส่งไปยังตัวอย่าง และวัดแสงที่ได้จากการปลดปล่อยจากสารตัวอย่าง (Emission) ซึ่งต้องตั้งอยู่ในตำแหน่ง 90? และเข้าสู่ตัวตรวจวัดซึ่งมีการขยายสัญญาณให้สูงขึ้นเนื่องจากความเข้มแสงของ การเรืองแสงจะต่ำมาก
Last Update : 09/06/2560 12:33:29
เครื่องสเป๊คโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่ ชนิดปรับbrandpass
Brand name:HITACHI
Model:U-3900/3900H
เครื่องสเป๊คโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่ ชนิดปรับbrandpass (0.1,0.5,1,2,4,5 nm.)
Last Update : 09/06/2560 12:27:04
เครื่องสเป็คโตรโฟโตมิเตอร์แบบลำแสงเดี่ยว
Brand name:HITACHI
Model:U-5100
เครื่องสเป็คโตรโฟโตมิเตอร์แบบลำแสงเดี่ยว Ratio Beam
Last Update : 09/06/2560 12:26:24
เครื่องสเป็คโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่(Double Beam)
Brand name:HITACHI
Model:U-2900/2910
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ Double beam ในช่วง(190-1100 nm)
Last Update : 09/06/2560 12:25:41
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบลำแสงคู่ (Double Beam)
Brand name:HITACHI
Model:UH-5300
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบลำแสงคู่ ควบคุมผ่าน iPad หรือ COMPUTER โดยระบบ wireless LAN connection
Last Update : 09/06/2560 12:24:49
เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร Fluorescence spectrophotometer
Brand name:HITACHI
Model:F-7000
เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร Fluorescence spectrophotometer รุ่นF-7000 สามารถวัด Microplate ได้
Last Update : 09/06/2560 12:23:19
เครื่องวัดค่าการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์
Brand name:HITACHI
Model:F-2700
เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าการเรืองแสงของสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสง หรือปฏิกิริยาเคมี เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยสามารถหาได้ทั้งเชิงปริมาณโดยตรง (Direct method) และโดยอ้อม (Indirect method) สามารถวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ได้ วิธีนี้มีสภาพไวสูง มีความเที่ยง ความแม่นสูง เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace analysis) แหล่งกำเนิดแสงของฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ยูวี วิสิเบิล โดยผ่านโมโนโครมาเตอร์เพื่อเลือกความยาวคลื่นที่ต้องการในการกระตุ้น (Excitation) ก่อนส่งไปยังตัวอย่าง และวัดแสงที่ได้จากการปลดปล่อยจากสารตัวอย่าง (Emission) ซึ่งต้องตั้งอยู่ในตำแหน่ง 90? และเข้าสู่ตัวตรวจวัดซึ่งมีการขยายสัญญาณให้สูงขึ้นเนื่องจากความเข้มแสงของ การเรืองแสงจะต่ำมาก
Last Update : 09/06/2560 11:59:45
เครื่องปั่นเหวี่ยง
Brand name:ฮิตาชิ
Last Update : 22/05/2560 16:00:10
เครื่องชั่ง
Brand name:พริซิซ่า
Last Update : 22/05/2560 15:57:53

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by
Tel. 025761629-30
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login