ก๊าซชีวภาพคืออะไร
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ทำให้เกิดกลุ่มก๊าซขี้นขณะเกิดการย่อยสลาย กลุ่มก๊าซนี้ เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ
Last Update : 00:00:00 27/04/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5034
Total View
15538

Products list by Category (Total 1 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by UBON BIO POWER CO.,LTD.
Tel. 045-252633  Fax. 045-244744
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login