คอนกรีตผาทอง
Brand : PTG
คอนกรีตผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ มอก.213-2552 ที่บริษัททำการผลิตเป็นชนิดผสมกับที่ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.15 เล่ม 1 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ทุ่งสง) ใช้หินที่ผลิตจาก บริษัท ผาทองทุ่งสง สะอาดและมีค่าสัดส่วนขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต เลขที่ มอก.566-2528 เป็นส่วนผสมของคอนกรีต ใช้ทรายหยาบ เป็นทรายแม่น้ำ สะอาดและมีค่าสัดส่วนขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต เลขที่ มอก.566-2528 เป็นส่วนผสมของคอนกรีต มีค่าความละเอียดของทราย (Fineness Modulus : F.M.) อยู่ในช่วง 8-3.1 มีการออกแบบ Mixed Design ให้มีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสะดวกต่อการใช้งาน คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอไม่เกิดการแยกตัวของมวลรวม อีกทั้งมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า
Last Update : 14:52:51 08/03/2017
คอนกรีตบล็อก
Brand : PTG
คอนกรีตบล็อกผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก เลขที่ มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกที่ผลิตเป็นประเภทไม่ควบคุมความชื้น คอนกรีตบล็อก ที่ทำการผลิตมี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 70x190x390 มม. 90x190x390 มม. และ 140x190x390 มม. คอนกรีตบล็อกที่ผลิตมีรูปทรงและขนาดได้มาตรฐานทุกก้อน ก่อผนังได้รวดเร็ว ผิวสวย เหมาะสำหรับงานก่อสร้างประเภทงานก่อและงานฉาบ คอนกรีตบล็อก ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตสูง เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า บรรจุใส่พาเลทอย่างเป็นระเบียบ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและป้องกันการชำรุดระหว่างการขนส่ง มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า
Last Update : 14:38:41 08/03/2017
แผ่นพื้น
Brand : PTG
แผ่นพื้นตันแบบท้องเรียบสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นที่ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ เลขที่ มอก.828-2546 แผ่นพื้นเป็นแบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 สัญลักษณ์ F0 คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. แผ่นพื้นตันแบบท้องเรียบสำเร็จรูปที่ทำการผลิต มี 3 ขนาด ได้แก่ 1. ขนาดความกว้าง 30 ซม. ความหนา 5 ซม. 2. ขนาดความกว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. 3. ขนาดความกว้าง 35 ซม. ความหนา 6 ซม. คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้แผ่นพื้นมีเนื้อแน่น แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ท้องเรียบ ปูง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้เหล็กเสริมอัดแรง(PC-Wire) ประเภทผ่อนคลายต่ำ ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง เลขที่ มอก.95-2540
Last Update : 14:30:28 08/03/2017
เสาเข็ม
Brand : PTG
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เป็นเสาเข็มที่ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เลขที่ มอก.396-2549 เสาเข็มเป็นแบบภาคตัดขวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน มีทั้งประเภทมีหัวต่อและประเภทไม่มีหัวต่อ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จที่ทำการผลิตมี 7 ขนาด ได้แก่ ขนาด S-150X150,S-180X180,S-220X220,S-260X260,S-300X300,S-350X350 และ S-400X400 คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เสาเข็มมีเนื้อแน่น ผิวเรียบ แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งต้น คงทนต่อการรับแรง ใช้เหล็กเสริมอัดแรง (PC-Wire) ประเภทผ่อนคลายต่ำ (Low Relaxation) ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง เลขที่ มอก.95-2540 มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า
Last Update : 14:27:26 08/03/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6780
Total View
7526

Products list by Category (Total 4 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
คอนกรีตผาทอง
Brand name:PTG
คอนกรีตผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ มอก.213-2552 ที่บริษัททำการผลิตเป็นชนิดผสมกับที่ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.15 เล่ม 1 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ทุ่งสง) ใช้หินที่ผลิตจาก บริษัท ผาทองทุ่งสง สะอาดและมีค่าสัดส่วนขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต เลขที่ มอก.566-2528 เป็นส่วนผสมของคอนกรีต ใช้ทรายหยาบ เป็นทรายแม่น้ำ สะอาดและมีค่าสัดส่วนขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต เลขที่ มอก.566-2528 เป็นส่วนผสมของคอนกรีต มีค่าความละเอียดของทราย (Fineness Modulus : F.M.) อยู่ในช่วง 8-3.1 มีการออกแบบ Mixed Design ให้มีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสะดวกต่อการใช้งาน คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอไม่เกิดการแยกตัวของมวลรวม อีกทั้งมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า
Last Update : 08/03/2560 14:52:51
คอนกรีตบล็อก
Brand name:PTG
คอนกรีตบล็อกผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก เลขที่ มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกที่ผลิตเป็นประเภทไม่ควบคุมความชื้น คอนกรีตบล็อก ที่ทำการผลิตมี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 70x190x390 มม. 90x190x390 มม. และ 140x190x390 มม. คอนกรีตบล็อกที่ผลิตมีรูปทรงและขนาดได้มาตรฐานทุกก้อน ก่อผนังได้รวดเร็ว ผิวสวย เหมาะสำหรับงานก่อสร้างประเภทงานก่อและงานฉาบ คอนกรีตบล็อก ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตสูง เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า บรรจุใส่พาเลทอย่างเป็นระเบียบ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและป้องกันการชำรุดระหว่างการขนส่ง มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า
Last Update : 08/03/2560 14:38:41
แผ่นพื้น
Brand name:PTG
แผ่นพื้นตันแบบท้องเรียบสำเร็จรูป เป็นแผ่นพื้นที่ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ เลขที่ มอก.828-2546 แผ่นพื้นเป็นแบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 สัญลักษณ์ F0 คอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. แผ่นพื้นตันแบบท้องเรียบสำเร็จรูปที่ทำการผลิต มี 3 ขนาด ได้แก่ 1. ขนาดความกว้าง 30 ซม. ความหนา 5 ซม. 2. ขนาดความกว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. 3. ขนาดความกว้าง 35 ซม. ความหนา 6 ซม. คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้แผ่นพื้นมีเนื้อแน่น แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ท้องเรียบ ปูง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้เหล็กเสริมอัดแรง(PC-Wire) ประเภทผ่อนคลายต่ำ ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง เลขที่ มอก.95-2540
Last Update : 08/03/2560 14:30:28
เสาเข็ม
Brand name:PTG
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เป็นเสาเข็มที่ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เลขที่ มอก.396-2549 เสาเข็มเป็นแบบภาคตัดขวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน มีทั้งประเภทมีหัวต่อและประเภทไม่มีหัวต่อ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จที่ทำการผลิตมี 7 ขนาด ได้แก่ ขนาด S-150X150,S-180X180,S-220X220,S-260X260,S-300X300,S-350X350 และ S-400X400 คอนกรีตผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เสาเข็มมีเนื้อแน่น ผิวเรียบ แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งต้น คงทนต่อการรับแรง ใช้เหล็กเสริมอัดแรง (PC-Wire) ประเภทผ่อนคลายต่ำ (Low Relaxation) ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง เลขที่ มอก.95-2540 มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า
Last Update : 08/03/2560 14:27:26

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by PTG
Tel. 1634  Fax. 075423473  Website. www.ptg.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login