ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 12:45:48 10/02/2017
70.น้ำพริกมะกรูด (Ma Grood)
Brand : ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model : แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 13:40:23 10/02/2017
69.น้ำพริกตะไคร้หอม (Tra Krai Hom)
Brand : ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model : แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 13:38:36 10/02/2017
68.น้ำพริกขิง (Khing)
Brand : ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model : แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 13:38:16 10/02/2017
67.น้ำพริกแมงลัก (Mang Lak)
Brand : ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model : แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 13:37:54 10/02/2017
66.น้ำพริกมะหมาดมาก (Ma mhad mad)
Brand : ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model : แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 13:37:34 10/02/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3253
Total View
23114

Products list by Category (Total 70 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
70.น้ำพริกมะกรูด (Ma Grood)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:40:23
69.น้ำพริกตะไคร้หอม (Tra Krai Hom)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:38:36
68.น้ำพริกขิง (Khing)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:38:16
67.น้ำพริกแมงลัก (Mang Lak)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:37:54
66.น้ำพริกมะหมาดมาก (Ma mhad mad)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:37:34
65.น้ำพริกปลาทู (Pra - Two)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:36:56
64.น้ำพริกอ่อง (Ong)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:20:38
63.น้ำพริกมะอึก (Ma-eak)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:18:28
62.น้ำพริกมะขามสด (Ma kham sod)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง, แบบเปียก (แบบตลับ/ปิ๊ก และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:15:44
61.น้ำพริกถั่วแดง (Tour Dang)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:13:46
60.น้ำพริกถั่วดำ (Tour Dum)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:12:36
59.น้ำพริกถัั่วเขียว (Tour Khieo)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:11:31
58.น้ำพริกปักษ์ใต้ (Pak-Tai)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบเปียก (แบบตลับ / ปี๊ป และ เป็นกิโลกรัม)
Last Update : 10/02/2560 13:09:27
57.น้ำพริกปลาสลิดป่น (Pra Sa-lid Pon)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 12:25:50
56.น้ำพริกมะขามเปียก (Ma Kham Peeak)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 12:20:43
55.น้ำพริกปลาต้ม (Pra Tom)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 12:17:25
54.น้ำพริกปลาดุกฟู (Pra Dook Fu)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 12:09:31
53.น้ำพริกปลากะป๋อง (Pra Ga Pong)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 12:03:49
52.น้ำพริกโจร (Joal)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 11:58:19
51.น้ำพริกข่า (Kha)
Brand name:ป้าป๋อง น้ำพริกแห่งความรัก ลำปาง
Model:แบบแห้ง (แบบตลับ และ เป็นกิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ สามารถเลือกขนาดบรรจุได้ เริ่มตั้งแต่ 2 ออนซ์ ? 15 ออนซ์ และ/หรือ แบบกระปุก แบบขวดโหล แบบขวดแก้ว ทั้ง 199 รายการ 199 รสชาติ (แบบแห้ง และ แบบเปียก) ขนาด 4 ออนซ์ (แบบแห้งและแบบเปียก) / ส่วนแฟรนไชน์น้ำพริก ราคาเพียง 1 บาท (หนึ่งบาท) และทำการเปิดยอดสั่งซื้อครั้งแรกตามข้อตกลง ซึ่งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.Friendsthailand.com จำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง โดยจัดส่งสินค้าตามความสะดวกของลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริก อาทิ พริกแห้ง ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แบบแห้งและแบบสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ รับ รีแบรนด์สินค้า และ OEM. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อทางธุรกิจ และ รับออกพื้นที่จัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคเอกชน / รัฐบาล
Last Update : 10/02/2560 11:51:08

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ป้าป๋อง ลำปาง Papong Thailand
Tel. 0938629401  Fax. 0958518023  Website. http://www.friendsthailand.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login