1. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
Brand : AIA
Model : แผน 1-6
สวัสดิการที่ใช้งบประมาณต่ำที่สุด ดูแลเฉพาะชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
Last Update : 20:23:17 27/08/2016
5. ค่ารักษาทันตกรรม
Brand : AIA
Model : แผน 1-6
การตรวจช่องปากหรือขูดหินปูน (สูงสุด 2 ครั้งต่อปี) และอุดฟัน ถอนฟัน การรักษารากฟัน แต่ละแผนขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดต่อปี
Last Update : 20:20:08 27/08/2016
3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
Brand : AIA
Model : แผน 1-6
ค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
Last Update : 20:19:40 27/08/2016
2. สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
Brand : AIA
Model : แผน 1-6
สวัสดิการพนักงาน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล แบบผู้ป่วยใน และค่าศัลยกรรม จ่ายตามตารางผ่าตัด หรือตามจริง ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละแผน
Last Update : 20:19:14 27/08/2016
4. สัญญาเพิ่มเติม เจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
Brand : AIA
สัญญาเพิ่มเติม การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
Last Update : 20:05:33 27/08/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6347
Total View
10067

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
1. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
Brand name:AIA
Model:แผน 1-6
สวัสดิการที่ใช้งบประมาณต่ำที่สุด ดูแลเฉพาะชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
Last Update : 27/08/2559 20:23:17
5. ค่ารักษาทันตกรรม
Brand name:AIA
Model:แผน 1-6
การตรวจช่องปากหรือขูดหินปูน (สูงสุด 2 ครั้งต่อปี) และอุดฟัน ถอนฟัน การรักษารากฟัน แต่ละแผนขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดต่อปี
Last Update : 27/08/2559 20:20:08
3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
Brand name:AIA
Model:แผน 1-6
ค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
Last Update : 27/08/2559 20:19:40
2. สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
Brand name:AIA
Model:แผน 1-6
สวัสดิการพนักงาน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล แบบผู้ป่วยใน และค่าศัลยกรรม จ่ายตามตารางผ่าตัด หรือตามจริง ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละแผน
Last Update : 27/08/2559 20:19:14
4. สัญญาเพิ่มเติม เจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
Brand name:AIA
สัญญาเพิ่มเติม การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
Last Update : 27/08/2559 20:05:33

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Rojvirawan Co.,Ltd
Tel. 02 637 2257 , 081 689 3801 , 092 779 8975 , 061 914 4859  Fax. 02 637 7610
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login