โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Brand : BUSINESS PLUS
Model : โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลา
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง คำนวณเวลาทำงาน OT ลา นำส่งภงด. สปส. ครบถ้วนการทำงานบุคคล เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Last Update : 16:23:42 16/08/2016
โปรแกรมวางแผนการผลิต
Brand : BUSINESS PLUS
Model : โปรแกรมวางแผนการผลิต
สุดยอดโปรแกรมบริหารการผลิต บริหารงานสั่งผลิตอย่างอัจฉริยะ ในราคาคนไทย
Last Update : 16:14:59 16/08/2016
โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
Brand : BUSINESS PLUS
Model : โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วย ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence และ Performance Dash Board
Last Update : 16:03:49 16/08/2016
โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป
Brand : BUSINESS PLUS
Model : โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป
โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป (POS) เหมาะกับธุรกิจขายปลีก-ขายส่งทุกประเภท ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านด้วยระบบ POS สมัยใหม่ รองรับระบบ Touch Screen และ E-Journal พร้อมด้วยสารพัดแคมเปญช่วยงานการตลาดและสามารถเชื่อมไปตัดสต๊อค ทำบัญชีได้ทันที นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำหรับร้านอาหาร ใช้งานง่าย ทันสมัย
Last Update : 15:39:18 16/08/2016
โปรแกรมบริหารงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน
Brand : BUSINESS PLUS
Model : โปรแกรมบริหารงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน
โปรแกรมบริหารงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน BUSINESS PLUS - ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน ช่วยให้งานขายเครื่องเขียน Stationery งานขายราชการ งานขายหนังสือ งานขายส่งโรงเรียน เป็นเรื่องงานที่ควบคุมได้ ไม่พลาดโอกาสขายเพิ่มรายได้ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน
Last Update : 14:11:15 16/08/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4131
Total View
19577

Products list by Category (Total 7 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลา
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง คำนวณเวลาทำงาน OT ลา นำส่งภงด. สปส. ครบถ้วนการทำงานบุคคล เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Last Update : 16/08/2559 16:23:42
โปรแกรมวางแผนการผลิต
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:โปรแกรมวางแผนการผลิต
สุดยอดโปรแกรมบริหารการผลิต บริหารงานสั่งผลิตอย่างอัจฉริยะ ในราคาคนไทย
Last Update : 16/08/2559 16:14:59
โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วย ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence และ Performance Dash Board
Last Update : 16/08/2559 16:03:49
โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป
โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป (POS) เหมาะกับธุรกิจขายปลีก-ขายส่งทุกประเภท ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านด้วยระบบ POS สมัยใหม่ รองรับระบบ Touch Screen และ E-Journal พร้อมด้วยสารพัดแคมเปญช่วยงานการตลาดและสามารถเชื่อมไปตัดสต๊อค ทำบัญชีได้ทันที นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำหรับร้านอาหาร ใช้งานง่าย ทันสมัย
Last Update : 16/08/2559 15:39:18
โปรแกรมบริหารงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:โปรแกรมบริหารงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน
โปรแกรมบริหารงานสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน BUSINESS PLUS - ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน ช่วยให้งานขายเครื่องเขียน Stationery งานขายราชการ งานขายหนังสือ งานขายส่งโรงเรียน เป็นเรื่องงานที่ควบคุมได้ ไม่พลาดโอกาสขายเพิ่มรายได้ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน
Last Update : 16/08/2559 14:11:15
ระบบบริหารงานหน่วยรถ VAN SALES รุ่น Mobile
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:ระบบบริหารงานหน่วยรถ VAN SALES รุ่น Mobile
Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile เครื่องมือช่วยงานขายและการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าให้มีขั้นตอนการคาดหวังสำหรับธุรกิจหรือศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการขายรูปแบบเดิมๆ ทั้งแบบรถเร่ โดยพนักงานต้องพกเอกสาร Call Card ของลูกค้าทั้งหมดตรวจสอบเงินนำส่งสำนักงานหรือระบบการขาย แบบ Pre Sales โดยฝ่ายขายต้องคอยโทรถามสำนักงานใหญ่ จดยอดสั่งซื้อและแฟกซ์ส่งให้สำนักงานใหญ่รวมถึงต้องรอให้ สำนักงานใหญ่ตรวจสอบ และบันทึกลงคอมพิวเตอร์ ทำให้บริษัทต้องสูญเสียเวลาการทำงานในขั้นตอนเหล่านี้ โดยเปล่าประโยชน์ Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile ถูกออกแบบโดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ เพื่อช่วยงานทั้งหมดด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยรถ และรถเร่พนักงานขายสามารถทราบข้อมูล และบันทึกการขายออกบิลขาย ต่อหน้าลูกค้าระหว่างการเจรจาและพิมพ์ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องพิมพ์แบบพกพาได้ทันทีเมื่อได้รับการชำระ และรับ-ส่งข้อมูล กับสำนักงานผ่าน Internet Mobile เช่น GPRS, 3G เป็นต้น
Last Update : 16/08/2559 14:01:49
โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร
Brand name:BUSINESS PLUS
Model:Business Plus POS FOOD COURT
โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร ใช้งานง่าย, เพิ่มยอดขาย,วิเคราะห์ยอดเยี่ยม User Friendly, Increase Sale Volume, Excellent Analysis ศูนย์อาหารทั่วไปในปัจจุบัน ร้านค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบกล่องเพื่อหักเงินในบัตร เพราะคิดว่าใช้ง่าย ลงทุนไม่มาก แต่จะทำให้ทราบแต่ยอดขายได้อย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถทราบประโยชน์อื่นๆ เช่น รายละเอียดของรายการ อาหารยอดนิยม และขายดี หรือช่วงเวลาที่ขายดี ที่คนทั่วไปนิยมทานและถ้าต้องการทราบว่า เราควรจะจัด promotion อย่างไร ช่วงไหน ให้ตรงใจลูกค้า แน่นอนในระบบกล่อง ไม่สามารถวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆดังกล่าวข้างต้นได้ การเปลี่ยนแปลงระบบ Food Court ของท่าน ให้ทันสมัย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารศูนย์อาหาร และเจ้าของร้านค้าอย่างแน่นอน FOOD COURT ศูนย์อาหาร สิ่งที่คนเมืองกรุงคุ้นเคยดี และทำรายได้ดีให้กับเจ้าของพื้นที่ แต่ในการบริการนั้นมีรูปแบบการจัดการอย่างไรที่จะทำให้สามารถลดต้นทุน และบริหารพื้นที่อย่างคุ้มที่สุดได้นั้น เรามีแนวการจัดการตั้งแต่แบบเดิมๆ จนถึงแบบใหม่ตามเทคโนโลยี ในเรื่องการนำ DATA ไปใช้ประโยชน์ ในการบริการพื้นที่และลดต้นทุนการจัดการแบบมีประสิทธิภาพ
Last Update : 16/08/2559 12:03:34

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by E-Business Plus Co.Ltd.
Tel. 028808800  Fax. 028809701  Website. www.businessplus.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login