**สารพิษในน้ำ**
น้ำเน่าที่เราเห็นตามปกตินั้น นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นแล้ว ยังทำให้น่าขยะแขยงไม่น่าดู แต่น้ำบางแห่งอาจจะดูไม่เน่าเหม็น ก็อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสิ่งมีชีวิตโดยรอบรวมทั้งคนเราได้เหมือนกัน ซึ่งก็คือน้ำที่มีสารพิษเจือปน เช่น สารปรอท สารตะกั่ว หรือแคตเมี่ยมโดยสารพิษพวกนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการแอบปล่อยออกจากโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ นอกจากนั้น น้ำจากไร่นาที่ระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ก็ยังจะพาเอาสารเคมีที่ใช้ในไร่นาเหล่านั้นลงมาพร้อมกันด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในบริเวณนั้นและ ต่อคนที่นำน้ำไปใช้อีกด้วย อย่างนี้เรียกว่าเกิดมลพิษทางน้ำขึ้นแล้ว เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เห็นใครแอบปล่อยต้องรีบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11:20:53 20/03/2017
MBR Membrane
MBR Membrane
Last Update : 17:07:14 23/12/2016
การบำบัดน้ำเสีย (Waste water Treatment Plant System)
การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี
Last Update : 15:59:00 09/08/2016
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:54:07 11/10/2018
Bio Life
Brand : Bio Life
Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11:51:54 11/10/2018
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และไม่มีแบบหน้างานเลย โจทย์ของลูกค้า คือ การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด ภายในระยะเวลาที่จำกัด!!
Last Update : 16:22:02 01/09/2017
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า
Last Update : 15:00:32 12/06/2017
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 15:53:48 20/12/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3019
Total View
24057

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand name:ATP Innovations
Model:ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11/10/2561 11:54:07
Bio Life
Brand name:Bio Life
Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11/10/2561 11:51:54
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และไม่มีแบบหน้างานเลย โจทย์ของลูกค้า คือ การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด ภายในระยะเวลาที่จำกัด!!
Last Update : 01/09/2560 16:22:02
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า
Last Update : 12/06/2560 15:00:32
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 20/12/2559 15:53:48
ODOR LOCK (Enzyme)
Brand name:ODOR LOCK (Enzyme)
ODOR LOCK
Last Update : 20/12/2559 12:15:11
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)
Last Update : 20/12/2559 11:16:27
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand name:ATP Innovations
Model:ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 09/08/2559 13:59:14
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand name:ATP Innovations
Model:ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 09/08/2559 13:52:16
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand name:ATP Innovations
Model:ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด - ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 05/08/2559 18:45:47

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login