งานพิมพ์เข้าเล่ม
Last Update : 15:27:00 18/08/2016
งานกระดาษเข้าม้วน
งานกระดาษเข้าม้วน เป็นที่นิยมอย่างมากในระบบการขายปลีก และระบบใบแจ้งหนี้ ที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย เพราะไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ เครื่องที่ใช้พิมพ์มีขนาดเล็ก ลดการสูญเสีย นิยมใช้กระดาษปอนด์ หรือกระดาษเทอร์มอล
Last Update : 16:47:37 03/08/2016
แบบฟอร์มธุรกิจ
แบบฟอร์มธุรกิจแบบกระดาษต่อเนื่อง สามารถประยุกต์เป็นแบบฟอร์มได้หลากหลายชนิด เช่น สลิปเงินเดือน ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบคำขอ ใบแจ้งหนี้ โดยจะใช้ได้ทั้ง กระดาษเคมีในตัว กระดาษปอนด์ นอกจากนี้ยังสามารถ รันนัมเบอร์ และ ตีบาร์โค้ดบนแบบฟอร์มได้อีกด้วย
Last Update : 16:37:29 03/08/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
7286
Total View
6202

Products list by Category (Total 3 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
งานพิมพ์เข้าเล่ม
Last Update : 18/08/2559 15:27:00
งานกระดาษเข้าม้วน
งานกระดาษเข้าม้วน เป็นที่นิยมอย่างมากในระบบการขายปลีก และระบบใบแจ้งหนี้ ที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย เพราะไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ เครื่องที่ใช้พิมพ์มีขนาดเล็ก ลดการสูญเสีย นิยมใช้กระดาษปอนด์ หรือกระดาษเทอร์มอล
Last Update : 03/08/2559 16:47:37
แบบฟอร์มธุรกิจ
แบบฟอร์มธุรกิจแบบกระดาษต่อเนื่อง สามารถประยุกต์เป็นแบบฟอร์มได้หลากหลายชนิด เช่น สลิปเงินเดือน ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบคำขอ ใบแจ้งหนี้ โดยจะใช้ได้ทั้ง กระดาษเคมีในตัว กระดาษปอนด์ นอกจากนี้ยังสามารถ รันนัมเบอร์ และ ตีบาร์โค้ดบนแบบฟอร์มได้อีกด้วย
Last Update : 03/08/2559 16:37:29

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Comprint Supply Co.,Ltd.
Tel. 024333359-60  Website. www.comprintsupply.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login