งานแสดงวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เทคโนโลยีบำรุงรักษาอาคาร ของตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร
Brand : Architect & Engineering Phuket 2016
Model : จุดประกายอสังหาฯ และท่องเที่ยวภูเก็ต ด้วย Startup + Smart City + Marina City + ประชารัฐ
โครงการ จุดประกาย Startup + Phuket Smart City + Marina city +โครงการประชารัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และ แนวทางกับกลุ่มผู้ฟังคือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ กลุ่มนักลงทุน และผู้คนในวงการก่อสร้าง สมาชิกองค์การการค้า และการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทราบถึงแผนงานของรัฐ และได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆและการท่องเที่ยวในอนาคตให้สอดคล้องกัน จัดทำโดย บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด ร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชน ความเป็นมา เนื่องจากในปี 2559 รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจภูเก็ต และเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 1 โครงการ Startup 2 โครงการ Phuket Smart City 3 โครงการ Marina City 4 โครงการประชารัฐ แต่ละโครงการมีรายละเอียดและสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชน อิธิเช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การขอสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารออมสินและธนาคารต่างๆโดยมีความสนับสนุนจาก สสว ด้านการให้ความรู้ การบ่มเพาะSME และ ให้ความช่วยเหลือด้านการค้ำประกันเงินกู้จาก บยส การสนับสนุนให้เกิด Startup การหาผู้ลงทุน ร่วมทุนหรือระดมทุนจากผู้สนใจธุรกิจStartup จากทั่วโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจอื่นๆ และบางโครงการเช่น Phuket Smart City ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากประเทศเกาหลี ปัจจุบันภาคเอกชนในต่างจังหวัดยังได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ไม่มากนัก ดังนั้นถ้านักธุรกิจของอันดามันได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลรายละเอียดของแต่ละโครงการเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และอาจทำให้เอกชนได้มีความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้โครงการเหล่านี้เกิดความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด จึงได้จัดทำกิจกรรมพิเศษขึ้น 2 กิจกรรมในปีนี้คือ 1 วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 จัดงานสัมมนาเรื่อง จุดประกาย Startup + Phuket Smart City + Marina city +โครงการประชารัฐ โดยได้เปิดเวทีเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธาน และแสดงปฐกถาพิเศษ ให้ข้อมูลและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการทั้งสี่โครงการ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ผู้จัดการ Sipa ได้มาแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ไปดูงาน Smart City ของประเทศเกาหลีมาแล้ว เรียนเชิญผู้แทนจาก สสว บสย และ ผู้จัดการธนาคารที่ให้การสนับสนุน มาให้ข้อมูล เรียนเชิญ คุณ พิชัย จาวลา เป็น Moderator เรียนเชิญ ผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตัวแทนจากกลุ่ม Startup เป็นผู้ตั้งกระทู้ ถามข้อมูลต่างๆ 2 จัดพานักธุรกิจและผู้ที่สนใจ ไปดูงาน Smart City ที่ประเทศเกาหลี ในเดือน กันยายน 2559 ร่วมกับบริษัท Phuket Jet Tour เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นการสร้าง Smart City จริงๆว่าเขาทำกันอย่างไร และ Smart City คืออะไรและได้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมชมกลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆและการท่องเที่ยวในอนาคตให้สอดคล้องกันกับโครงการ Phuket Smart City ความเป็นมาของบริษัท พิคภูเก็ต จำกัด บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด เป็นผู้จัดงาน วัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่าง Architect & Engineering ณ โรงแรม Royal Phuket City อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ของการจัดงาน ในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจ และผู้คนในวงการก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคาร ทั้งด้านการเลือกใช้วัสดุต่างๆตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆที่ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา การเลือกซื้อวัสดุและเฟอร์นิเจอร์สำหรับการตกแต่งภายใน ฯลฯ สามารถเข้าชมรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ architectexpo.pic-phuket.com หรือ www.pic-phuket.com
Last Update : 13:26:08 24/05/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
9430
Total View
2653

Products list by Category (Total 1 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
งานแสดงวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เทคโนโลยีบำรุงรักษาอาคาร ของตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร
Brand name:Architect & Engineering Phuket 2016
Model:จุดประกายอสังหาฯ และท่องเที่ยวภูเก็ต ด้วย Startup + Smart City + Marina City + ประชารัฐ
โครงการ จุดประกาย Startup + Phuket Smart City + Marina city +โครงการประชารัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และ แนวทางกับกลุ่มผู้ฟังคือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ กลุ่มนักลงทุน และผู้คนในวงการก่อสร้าง สมาชิกองค์การการค้า และการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทราบถึงแผนงานของรัฐ และได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆและการท่องเที่ยวในอนาคตให้สอดคล้องกัน จัดทำโดย บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด ร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชน ความเป็นมา เนื่องจากในปี 2559 รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจภูเก็ต และเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 1 โครงการ Startup 2 โครงการ Phuket Smart City 3 โครงการ Marina City 4 โครงการประชารัฐ แต่ละโครงการมีรายละเอียดและสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชน อิธิเช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การขอสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารออมสินและธนาคารต่างๆโดยมีความสนับสนุนจาก สสว ด้านการให้ความรู้ การบ่มเพาะSME และ ให้ความช่วยเหลือด้านการค้ำประกันเงินกู้จาก บยส การสนับสนุนให้เกิด Startup การหาผู้ลงทุน ร่วมทุนหรือระดมทุนจากผู้สนใจธุรกิจStartup จากทั่วโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจอื่นๆ และบางโครงการเช่น Phuket Smart City ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากประเทศเกาหลี ปัจจุบันภาคเอกชนในต่างจังหวัดยังได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ไม่มากนัก ดังนั้นถ้านักธุรกิจของอันดามันได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลรายละเอียดของแต่ละโครงการเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และอาจทำให้เอกชนได้มีความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้โครงการเหล่านี้เกิดความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด จึงได้จัดทำกิจกรรมพิเศษขึ้น 2 กิจกรรมในปีนี้คือ 1 วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 จัดงานสัมมนาเรื่อง จุดประกาย Startup + Phuket Smart City + Marina city +โครงการประชารัฐ โดยได้เปิดเวทีเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธาน และแสดงปฐกถาพิเศษ ให้ข้อมูลและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการทั้งสี่โครงการ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ผู้จัดการ Sipa ได้มาแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ไปดูงาน Smart City ของประเทศเกาหลีมาแล้ว เรียนเชิญผู้แทนจาก สสว บสย และ ผู้จัดการธนาคารที่ให้การสนับสนุน มาให้ข้อมูล เรียนเชิญ คุณ พิชัย จาวลา เป็น Moderator เรียนเชิญ ผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตัวแทนจากกลุ่ม Startup เป็นผู้ตั้งกระทู้ ถามข้อมูลต่างๆ 2 จัดพานักธุรกิจและผู้ที่สนใจ ไปดูงาน Smart City ที่ประเทศเกาหลี ในเดือน กันยายน 2559 ร่วมกับบริษัท Phuket Jet Tour เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นการสร้าง Smart City จริงๆว่าเขาทำกันอย่างไร และ Smart City คืออะไรและได้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมชมกลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆและการท่องเที่ยวในอนาคตให้สอดคล้องกันกับโครงการ Phuket Smart City ความเป็นมาของบริษัท พิคภูเก็ต จำกัด บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด เป็นผู้จัดงาน วัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่าง Architect & Engineering ณ โรงแรม Royal Phuket City อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ของการจัดงาน ในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจ และผู้คนในวงการก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคาร ทั้งด้านการเลือกใช้วัสดุต่างๆตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆที่ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา การเลือกซื้อวัสดุและเฟอร์นิเจอร์สำหรับการตกแต่งภายใน ฯลฯ สามารถเข้าชมรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ architectexpo.pic-phuket.com หรือ www.pic-phuket.com
Last Update : 24/05/2559 13:26:08

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by PiC Phuket Co., Ltd.
Tel. 076217199, 088-751 3569  Fax. 076217199  Website. www.pic-phuket.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login