วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา "โครงการ พี่น้องก่อสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง " โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง "
Last Update : 11:57:22 08/04/2016
Mango ERP
Model : Mango ERP
Mango ERP เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมา คลิก...เพื่อสัมผัสความอัจฉริยะของระบบ ERP ที่เต็มประสิทธิภาพ ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น ตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัทได้ทั้งหมด โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีและการเงิน (Account & Finance Control) และส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อใช่วยให้การวางแผน และบริหารทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา
Last Update : 11:24:14 08/04/2016
Mango RE
MANGO REAL ESTATE ระบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานขายการนำเสนอการขาย การจัดเก็บประวัติของลูกค้าแต่ละรายสถานะการขายที่เกิดขึ้น ด้วยการทำงานแบบ Real Time ผู้บริหารจึงสามารถทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นกับโครงการเพื่อวางแผนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีออนไลน์หลายโลรงการ การทำงานแบบ Real Time ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโนงระหว่างสำนักงาน และโครงการตลอดเวลาทำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
Last Update : 11:18:54 08/04/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
7018
Total View
6961

Products list by Category (Total 2 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Mango ERP
Model:Mango ERP
Mango ERP เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมา คลิก...เพื่อสัมผัสความอัจฉริยะของระบบ ERP ที่เต็มประสิทธิภาพ ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น ตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัทได้ทั้งหมด โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีและการเงิน (Account & Finance Control) และส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อใช่วยให้การวางแผน และบริหารทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา
Last Update : 08/04/2559 11:24:14
Mango RE
MANGO REAL ESTATE ระบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานขายการนำเสนอการขาย การจัดเก็บประวัติของลูกค้าแต่ละรายสถานะการขายที่เกิดขึ้น ด้วยการทำงานแบบ Real Time ผู้บริหารจึงสามารถทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นกับโครงการเพื่อวางแผนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีออนไลน์หลายโลรงการ การทำงานแบบ Real Time ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโนงระหว่างสำนักงาน และโครงการตลอดเวลาทำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
Last Update : 08/04/2559 11:18:54

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Mangoconsultant co., ltd
Tel. 02-937-1601-9  Website. www.mangoconsultant.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login