ตลาดออร์แกนิคไทย 2 พันกว่าล้านบาท แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ความสับสนของผู้บริโภค
ความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคหรือผลผลิตอินทรีย์ของผู้บริโภคในประเทศไทย จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเคยได้ยินเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (92% ที่สุ่มสัมภาษณ์ทั่วประเทศ) แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกษตรอินทรีย์อย่างไม่ถูกต้อง (ผู้บริโภคทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล ตอบคำถามถูกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของคำถามมีเพียง 6.51% ส่วนผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตอบถูกเกินครึ่งหนึ่งมีเพียง 10.9%)
Last Update : 15:21:17 11/04/2016
การแบ่งระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร
จากกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน คำว่า ?อินทรีย์? หรือ ?ออร์แกนิก? ได้กลายเป็นเครื่องมือการตลาดของธุรกิจที่เริ่มเห็นโอกาสสร้างรายได้ และเนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฏหมายควบคุมการใช้คำว่า ?เกษตรอินทรีย์? หรือ ?ผลผลิตอินทรีย์? (Organic Product) บนฉลากสินต้าหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ทำให้ทุกวันนี้ในท้องตลาดบ้านเราจึงมีสินค้าเกษตรมากมายที่อ้างหรือเรียกตัวเองว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่ในความเป็นจริง หากผู้บริโภคไม่รู้จักผู้ผลิต หรือวางใจในคำกล่าวอ้างของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ก็ยากที่ผู้บริโภคจะรู้ได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์นั้นเป็นอินทรีย์จริงแท้แน่นอนหรือไม่ เพียงใด
Last Update : 12:16:14 08/04/2016
ชาและเครื่องดื่มสมุนไพรออร์แกนิค
Brand : นิวไลฟ์
Model : แพคใหญ่
ชาสมุนไพรออร์แกนิคเพื่อสุขภาพนิวไลฟ์ ผลิตจากผลผลิตอินทรีย์คัดสรรค์จากแปลงปลูกที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ (Bio-Energetic Organic Farming) ที่คำนึงถึงระดับธาตุอาหารและพลังชีวิตในผลผลิต จึงได้วัตถุดิบที่อุดมด้วยแร่ธาตุสารอาหารจากพืชตามธรรมชาติ (Natural Phyto-nutrient) นำมาอบแห้งในตู้พลังแสงอาทิตย์แล้วคั่วให้หอม ได้เป็นชาคุณภาพที่คงสรรพคุณเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับสุขภาพ (เพื่อความสดใหม่ของสินค้า เราผลิตและบรรจุตามการสั่งซื้อ แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์) NewLife handpicked wellness premium teas are organically grown at the NawaChiOne certified farm using the Bio-Energetic Organic farming methods, emphasizing natural phytonutrients. The plants are carefully harvested and processed to maintain nutrients for maximum health benefits and create the most flavorful in every cup of tea. (For freshness, we made- and pack-to-Order, need lead time at least 1 week).
Last Update : 10:58:57 12/04/2016
มะขามหวานอินทรีย์
Brand : นวชีวัน
มะขามหวานอินทรีย์ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
Last Update : 13:09:11 11/04/2016
มะขามเปียกออร์แกนิค
Brand : นวชีวัน
มะขามเปียกออร์แกนิค รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
Last Update : 12:57:46 11/04/2016
ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ - กล้อง / ซ้อมมือ
Brand : นวชีวัน
Model : 1 kg.
ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ซ้อมมือนวชีวัน
Last Update : 12:45:42 11/04/2016
ข้าวหอมนิลอินทรีย์ - กลัอง / ซ้อมมือ
Brand : นวชีวัน
Model : 1 kg.
ข้าวหอมนิลอินทรีย์นวชีวัน จากแปลงปลูกของเราที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล มีให้เลือกทั้งแบบข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
Last Update : 12:40:56 11/04/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4699
Total View
15079

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ชาและเครื่องดื่มสมุนไพรออร์แกนิค
Brand name:นิวไลฟ์
Model:แพคใหญ่
ชาสมุนไพรออร์แกนิคเพื่อสุขภาพนิวไลฟ์ ผลิตจากผลผลิตอินทรีย์คัดสรรค์จากแปลงปลูกที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ (Bio-Energetic Organic Farming) ที่คำนึงถึงระดับธาตุอาหารและพลังชีวิตในผลผลิต จึงได้วัตถุดิบที่อุดมด้วยแร่ธาตุสารอาหารจากพืชตามธรรมชาติ (Natural Phyto-nutrient) นำมาอบแห้งในตู้พลังแสงอาทิตย์แล้วคั่วให้หอม ได้เป็นชาคุณภาพที่คงสรรพคุณเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับสุขภาพ (เพื่อความสดใหม่ของสินค้า เราผลิตและบรรจุตามการสั่งซื้อ แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์) NewLife handpicked wellness premium teas are organically grown at the NawaChiOne certified farm using the Bio-Energetic Organic farming methods, emphasizing natural phytonutrients. The plants are carefully harvested and processed to maintain nutrients for maximum health benefits and create the most flavorful in every cup of tea. (For freshness, we made- and pack-to-Order, need lead time at least 1 week).
Last Update : 12/04/2559 10:58:57
มะขามหวานอินทรีย์
Brand name:นวชีวัน
มะขามหวานอินทรีย์ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
Last Update : 11/04/2559 13:09:11
มะขามเปียกออร์แกนิค
Brand name:นวชีวัน
มะขามเปียกออร์แกนิค รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
Last Update : 11/04/2559 12:57:46
ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ - กล้อง / ซ้อมมือ
Brand name:นวชีวัน
Model:1 kg.
ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ซ้อมมือนวชีวัน
Last Update : 11/04/2559 12:45:42
ข้าวหอมนิลอินทรีย์ - กลัอง / ซ้อมมือ
Brand name:นวชีวัน
Model:1 kg.
ข้าวหอมนิลอินทรีย์นวชีวัน จากแปลงปลูกของเราที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล มีให้เลือกทั้งแบบข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
Last Update : 11/04/2559 12:40:56
ผัก-ผลไม้สดอินทรีย์
Brand name:นวชีวัน
ผัก-ผลไม้สดอินทรีย์หลากหลายชนิด ทั้งที่มีผลผลิตตลอดปีและตามฤดูกาล เช่น ผลผลิตตลอดปี - ผักไชยา ผักสลัดต่างๆ วอเตอร์เครส ชะอม ผักหวานบ้าน ตะไตร้ กระเพรา โหระพา กล้วย ฯลฯ ตามฤดูกาล - กระเทียม พริก หอมแดง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วเหลือง ฝักทอง ฯลฯ
Last Update : 11/04/2559 12:09:42
น้ำพริกเผาออร์แกนิค
Brand name:นิวไลฟ์
Last Update : 11/04/2559 11:49:15
กล้วยอาบแดดออร์แกนิค
Brand name:นิวไลฟ์
ผลิตจากกล้วยน้ำว้าสุก 120 วัน คัดสรรจากแปลงปลูกภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมลดโลกร้อนนวชีวัน รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ (Bio-Energetic Organic Agriculture) ที่คำนึงถึงระดับธาตุอาหารและพลังชีวิตในผลผลิต ทำให้ได้วัตถุดิบที่อุดมด้วยแร่ธาตุสารอาหารจากพืชตามธรรมชาติ (Natural Phytonutrients) นำมาตากแดดในตู้พลังแสงอาทิตย์ เพื่อคงรสธรรมชาติและรักษาคุณค่าอาหาร
Last Update : 08/04/2559 11:41:40
กระเทียมไทยดองออร์แกนิค
Brand name:นิวไลฟ์
Model:Net Wt. 100g / Total 340g
กระเทียมไทยดองออร์แกนิค
Last Update : 08/04/2559 11:39:41
กระเทียมไทยออร์แกนิค
Brand name:นวชีวัน
Model:150g.
กระเทียมไทยออร์แกนิค-ตัดจุก
Last Update : 08/04/2559 11:33:26

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by NawaChiOne Knowledge Center for Climate Innovations
Tel. +66(0)916700302  Fax. +66(0)26748214  Website. http://www.nawachione.org/activity/knowledge-center/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login