ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน)
ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน) ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง นั่งกระเช้าพาโนรามา ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:56:30 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉันซื่อ
Last Update : 01:56:05 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:44 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ศาลเจ้ากวนอู ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซเีหมินติง ซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:25 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Last Update : 01:55:02 14/02/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3409
Total View
26917

Products list by Category (Total 34 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน)
ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน) ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง นั่งกระเช้าพาโนรามา ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 14/02/2559 01:56:30
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand name:ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉันซื่อ
Last Update : 14/02/2559 01:56:05
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand name:ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 14/02/2559 01:55:44
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand name:ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ศาลเจ้ากวนอู ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซเีหมินติง ซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 14/02/2559 01:55:25
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand name:ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Last Update : 14/02/2559 01:55:02
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-อาหลีซัน-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand name:ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-อาหลีซัน-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 14/02/2559 01:54:34
JEJU PLUS + JOY SPRING 4D 2N
Brand name:ThungNgern
JEJU PLUS + JOY SPRING (4วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท HELLO KITTY ISLAND ? พิพิธภัณฑ์ชา O?SULLOC ? โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) ? วัดซันบังซา ? ซองอัคซาน - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -ทุ่งดอกเรป ? AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตวน้า ? ศูนย์น้ามันสน ? หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ?ร้านเครื่องสาอางค์ ? พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู - ศูนย์โสม ? ศูนย์สมุนไพร ? ซูเปอร์มาร์เก็ต ? LOTTE DUTY FREE ?ดาวทาวน์เมืองเชจู
Last Update : 14/02/2559 01:33:11
SPRING IN KOREA 5D 3N
Brand name:ThungNgern
SPRING IN KOREA (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท เที่ยวซอรัคซาน ปั่นจักรยานเรียลไบค์ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไม่จจำกัด ชมคอรเสิร์ต K-Live ผ่าน Hologram ไร่สตอเบอรี่ หรือผลไม้ตามฟดูกาล เท็ดดี้แบร์ฟาร์ม (รวมค่าเข้าชมแล้ว)
Last Update : 14/02/2559 01:24:07
SKI WINTER KOREA 5D 3N
Brand name:ThungNgern
SKI WINTER KOREA 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
Last Update : 13/02/2559 19:50:35
CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N
Brand name:ThungNgern
CHERRY BLOSSOM IN KOREA (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการทากิมจิ+ใส่ชุดประจาชาติ สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดังเมียงดง สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN) ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์
Last Update : 13/02/2559 19:43:39
SAKURA BUSAN 5D3N
Brand name:ThungNgern
SAKURA BUSAN 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท สนุกสนานกับ สวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี ?E-World? สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่ เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด ?หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน? ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ?วัดแฮดง ยงกุงซา? ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Lotte Dong Busan Outlet เอาท์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถ่ายภาพกับดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งอยู่สองฝั่งถนนยาว เดินชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบน Sky Walk ซึ่งสร้างพื้นด้วยกระจก เพื่อให้ท่านได้ชมความงามและความใสของน้าใต้ทะเล
Last Update : 13/02/2559 19:32:39
DELIGHTFUL BUSAN 5D3N
Brand name:ThungNgern
DELIGHTFUL BUSAN (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท สนุกสนานกับสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี ?E-World? สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่ เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด ?หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน? ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ?วัดแฮดง ยงกุงซา? ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Lotte Dong Busan Outlet เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เดินชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบน Sky Walk ซึ่งสร้างพื้นด้วยกระจก เพื่อให้ท่านได้ชมความงามและความใสของน้าใต้ทะเล ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่าม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
Last Update : 10/02/2559 21:51:14
Fantastic Busan 5D3N
Brand name:ThungNgern
Fantastic Busan (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท ตื่นตากับไฟประดับประดานับแสนดวงในช่วงหน้าหนาว ณ สวนสนุกที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี ?E-World? สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม ณ หมู่บ้านฮาฮเว ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็น?มรดกโลก? ชมสะพาน ?Wolyeonggyo Bridge? สะพานไม้ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก เสริมประสบการณ์กับการทากระดาษโบราณของเกาหลี ที่มีการทามาใช้กว่า 1,600 ปี สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่ เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด ?หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน?
Last Update : 10/02/2559 21:44:29
OSAKA SUPER SHOCK 4D 3N
Brand name:ThungNgern
OSAKA SUPER SHOCK (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า ชมมรดกโลกวัดน้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET)+ช้อปปิ้งชินไชบาชิ อิสระเต็มวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง หรือเลือกเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
Last Update : 14/01/2559 22:19:03
TAKAYAMA TOKYO 6D3N
Brand name:ThungNgern
TAKAYAMA TOKYO (6วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดาที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ โอไดบะ ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ
Last Update : 14/01/2559 22:10:54
OSAKA SUPER SAVE 3D 2N
Brand name:ThungNgern
OSAKA SUPER SAVE (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่งดงามของปราสาทโอซาก้า ชมมรดกโลกวัดน้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET)+ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
Last Update : 14/01/2559 21:49:38
SAKURA OSAKA TAKAYAMA 5D3N
Brand name:ThungNgern
SAKURA OSAKA TAKAYAMA (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
Last Update : 14/01/2559 19:10:42
TOKYO SAKURA STRONG 5D 3N
Brand name:ThungNgern
TOKYO SAKURA STRONG (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ในวันอิสระเที่ยวชม ซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ที่เบ่งบานต้อนรับทุกท่าน
Last Update : 13/01/2559 23:16:08
SAKURA SPARKLING TOKYO 4D 3N
Brand name:ThungNgern
SAKURA SPARKLING TOKYO (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ถ่ายภาพกับกันดั้มยักษ์สัญลักษณ์ของโอไดบะ ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ในวันอิสระเที่ยวชม ซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ที่เบ่งบานต้อนรับทุกท่าน
Last Update : 13/01/2559 23:06:11
SURPRISE SKI TOKYO OSAKA 6D3N
Brand name:ThungNgern
SURPRISE SKI TOKYO OSAKA (6วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมือง ชินจูกุ ชินไซบาชิ เกียวโต สเตชั่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชมมรดกโลกวัดน้าใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
Last Update : 13/01/2559 22:52:13

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ThungNgern Tour
Tel. 087-8230919,089-2295253,02-7285495-6  Fax. 02-7285497
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login