กระป๋อง PET
Brand : LAZSTEP
Model : GKPE275-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ ID LINE : wjnwjn www.lazstep.com
Last Update : 00:02:39 21/10/2015
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 600 ml ทรงสี่เหลี่ยม
Brand : LAZSTEP
Model : GKPE-600S-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 10:55:16 05/10/2015
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 540 ml
Brand : LAZSTEP
Model : GKPE-540-211
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 10:50:43 05/10/2015
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 400 ml
Brand : LAZSTEP
Model : GKPE-400-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 10:48:14 05/10/2015
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 380 ml
Brand : LAZSTEP
Model : GKPE-380-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 10:45:20 05/10/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2848
Total View
28218

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
กระป๋อง PET
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE275-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ ID LINE : wjnwjn www.lazstep.com
Last Update : 21/10/2558 00:02:39
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 600 ml ทรงสี่เหลี่ยม
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-600S-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:55:16
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 540 ml
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-540-211
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:50:43
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 400 ml
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-400-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:48:14
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 380 ml
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-380-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:45:20
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 350 ml
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-350-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:42:38
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 300 ml
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-300-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:29:12
กระป๋องพลาสติก (PET) ฝาดึง เปิดง่าย ขนาด 275 ml
Brand name:LAZSTEP
Model:GKPE-275-307
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย กระป๋องพลาสติกใส(PET) ปิดผนึกด้วยฝาอลูมิเนียมแบบเปิดง่าย (Easy Open) สามารถป้องกันสื่งปนเปื้อน, อากาศและความชื้นเข้า สะอาด มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในชัดเจน ดูดี สวยงาม เก็บอาหารที่มีน้ำ เช่น น้ำพริก ของดอง เครื่องแกง หรือที่น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไปถึงผู้บริโภคตัวจริง เก็บอาหารแห้ง เช่น ทองม้วน ขนมปัง ข้าวแต๋น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระป๋องพลาสติก PET ฝาดึง เปิดง่าย เหมือนกระป๋องน้ำอัดลม เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ทั้งแห้ง และ อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น น้ำพริก ของหมักดอง หรืออาหาร OTOP เพื่อปรับปรุงให้แพคเกจทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ ไม่หกเลอะเทอะ
Last Update : 05/10/2558 10:26:52
เครื่องปิดฝากระป๋อง แบบ SEMI AUTO
Brand name:LAZSTEP
Model:LZS02
เครื่องจักรปิดฝากระป๋อง CAN SEAMER MACHINE EOE และ POE แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ที่ออกแบบโดยวิศวกรไทย เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทย ใช้ได้ทั้งกับฝาเหล็ก อลูมิเนียม กับตัวกระป๋องที่เป็นเหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก หรือกระดาษ ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 50-153 มม. และความสูงตั้งแต่ 50-250 มม. ระบบการทำงานของเครื่อง เป็นระบบกลไก (Mechanical System) ทำงานร่วมกับระบบลมอัด (Pneumatic System) ควบคุมการทำงานโดยใช้ PLC (Programmable Logic Controller) จึงทำให้เครื่องจักรมีความเที่ยงตรง และสมรรถนะสูง ทั้งยังปรับความเร็วในการปิดฝากระป๋องปรับได้ตั้งแต่ 5-30 กระป๋องต่อนาที ตัวเครื่องจักรสร้างจาก Stainless Steel SUS304 นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โครงสร้างเครื่องมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเครื่องจักรในลักษณะเดียวกัน แข็งแรง ทนการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม จากการออกแบบด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจ เครื่องจักรจึงถูกกำหนดให้โครงสร้างหลักติดตั้งอยู่ด้านเดียวของตัวเครื่อง ทำให้มีพื้นที่เหลือมากพอในการดัดแปลงติดตั้งกับเครื่องจักรประกอบอื่นๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ได้อย่างง่ายดาย Structure Material: Stainless Steel SUS304 Power Supply: Single Phase Motor 0.5HP (370W), 220V, 50Hz, 1,400 RPM (3Phase Motor is Optional) Machine Operation Control: PLC (Programmable Logic Controller) Specific Can Size: Can Diameter 200-603 (50-153 mm., Can Height 50-250 mm. Chuck RPM: Standard = 600 RPM (Modifiable) Speed: 5-30 Units per minute Machine Dimension: W x L x H = 600 x 600 x 1,650 mm.
Last Update : 05/10/2558 10:24:14
เครื่องปิดฝากระป๋อง
Brand name:LAZSTEP
Model:LZM04
SEAMER LZM04 เป็น เครื่องจักรปิดฝากระป๋องชนิด Manual Type ระดับ Lab Scale ที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีการสร้างขึ้น ได้รับการออกแบบให้สมรรถนะสูง เน้นความแม่นยำ เที่ยงตรง โดยมีช่วงการทำงานสำหรับขนาดของกระป๋อง (Can) ที่หลากหลาย มากกว่าเครื่องจักรลักษณะเดียวกันแต่มีขนาดใหญ่กว่า น้ำหนักมากกว่า เครื่องจักรสามารถปิดฝาชนิด POE (Peel Open End) หรือ EOE (Easy Open End) ทั้งฝาเหล็ก หรืออลูมิเนียม และภาชนะแบบทุกแบบทั้งกระป๋องเหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก และกระดาษ จึงเหมาะสมกับการใช้ในห้องทดลอง ธุรกิจผลิตอาหารขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง (SME - Small and Medium Enterprise)
Last Update : 05/10/2558 10:15:58

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by LAZ STEP LTD.
Tel. 66 2906 2639  Fax. 66 2906 2231  Website. www.lazstep.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login