ความรู้เกี่ยวกับข้าวอินทรีย์
ความหมายของข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Last Update : 11:29:45 28/08/2015
ข้าวหอมมะลิ105
Brand : ไร่ทินกร
ข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 12:45:04 28/08/2015
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง
Brand : ไร่ทินกร
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงอินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 15:03:56 26/08/2015
ข้าวก่ำ
Brand : ไร่ทินกร
ข้าวก่ำอินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 15:03:28 26/08/2015
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
Brand : ไร่ทินกร
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ ขนาด 1 กิโรกรัม
Last Update : 15:03:03 26/08/2015
ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
Brand : ไร่ทินกร
ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 15:02:33 26/08/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2463
Total View
34882

Products list by Category (Total 9 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ข้าวหอมมะลิ105
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 28/08/2558 12:45:04
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงอินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 26/08/2558 15:03:56
ข้าวก่ำ
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวก่ำอินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 26/08/2558 15:03:28
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ ขนาด 1 กิโรกรัม
Last Update : 26/08/2558 15:03:03
ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 26/08/2558 15:02:33
ข้าวกล้องสามกษัตริย์
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวกล้องสามกษัตริย์ 1 กิโลกรัม ข้าวกล้อง 3 ชนิดผสมกัน ได้แก่ -ข้าวไรซ์เบอรี่ -ข้าวกล้องหอมมะลิแดง -ข้าวกล้องหอมมะลิ105
Last Update : 26/08/2558 15:02:00
ข้าวกล้องงอกหอมนิล
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวกล้องงอกหอมนิลอินทรีย์ 1 กิโลกรัม
Last Update : 26/08/2558 15:01:35
ข้าวไรซ์เบอรี่
Brand name:ไร่ทินกร
ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ขนาด 1 กิโลกรัม
Last Update : 26/08/2558 14:58:21
ผิวข้าวสามกษัตริย์ชงดื่ม
Brand name:ไร่ทินกร
ผิวข้าวสามกษัตริย์สำหรับชงดื่ม
Last Update : 26/08/2558 13:24:53

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thinnakorn Organic Estate
Tel. 0956785080  Website. https://www.youtube.com/watch?v=I7BuzHOOfDw
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login